Sökning: "diabetes typ 2 och hälsoförebyggande åtgärder."

Hittade 1 uppsats innehållade orden diabetes typ 2 och hälsoförebyggande åtgärder..

  1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att motivera och hjälpa patienter att förebygga typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Ida Åhlèn; Berit Strand; [2019]
    Nyckelord :livsstil; egenvård; distriktssköterska; diabetes typ 2 och hälsoförebyggande åtgärder.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes ökar hos befolkningen globalt och även i Sverige. Den debuterar i allt yngre åldrar och det beror på mer ohälsosamma matvanor och minskad fysisk aktivitet. Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom som medför behandling livet ut med förändrade kostvanor och medicinering. LÄS MER