Sökning: "diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 2131 uppsatser innehållade ordet diabetes.

 1. 1. Omvårdnadshandlingar och faktorer som stödjar egenvård hos patienter med

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Khadra Abdi Mohamed; Hamdi Arif; [2022-01-18]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; patienters upplevelser; sjuksköterskans omvårdnadshandlingar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som har ökat globalt senaste åren. Ungefär 5-7% av den svenska befolkningen har diabetes, varav 90% är diagnosernas med diabetes typ 2 som drabbar främst vuxna. Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom där egenvård är en väsentlig del i behandlingen av diabetes typ 2. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan mellan hemsjukvård och primärvård : Gällande sår hos patienter med diabetes - Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gunilla Petersson; Mi Segerström; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; diabetes; experience; nurse; wounds; Diabetes; samverkan; sjuksköterska; sår; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes ökar i förekomst i hela världen, både typ 1 diabetes och  typ 2 diabetes. Många personer med diabetes får komplikationer av sin sjukdom och vanligast är fotkomplikationer främst i form av sår. LÄS MER

 3. 3. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER

 4. 4. Livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : En kvalitativ litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Janne Jörnefeldt; Frida Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; kvalitativ; livsstilsförändringar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är i dagens samhälle en av de vanligaste diagnoserna. Diagnosen är en följd av ohälsosamma vanor som kan leda till allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Diabetes typ 2 kan man till skillnad från diabetes typ 1 bli frisk från genom en livsstilsförändring. LÄS MER

 5. 5. Vilket av läkemedlen insulin eller metformin medför bäst kontroll av glukosvärdet hos kvinnor med graviditetsdiabetes?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sarah Nazar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gravida kvinnor kan drabbas av diabetes och oftast är tillståndet tillfälligt bara under graviditeten, vilket kallas för graviditetsdiabetes GDM. Under graviditet är kroppens celler extra resistenta för insulin dvs att det sker en sänkning av insulinkänslighet, som kan vara pga. moderkakans frisättning av hormoner t.ex. LÄS MER