Sökning: "diabetesfotsår"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet diabetesfotsår.

 1. 1. Erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Mollwing; Gabriella deVal Olsson; [2023]
  Nyckelord :communication; diabetic foot ulcers; self-care; diabetesfotsår; egenvård; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en folksjukdom och ett samlingsnamn för flera olika typer av diabetes. En vanlig komplikation vid långvarig diabetes är fotsår, men vid god egenvård kan dessa fotsår till stor del förebyggas. Syfte: Undersöka personer med diabetes erfarenheter av egenvård relaterat till fotsår. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av att leva med fotsår relaterade till diabetes typ 2 : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Urszula Purzycka; Omelanczuk Paulina; [2023]
  Nyckelord :Diabetes fotsår; diabetes mellitus typ 2; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en vanlig form av diabetes. Sjukdomen debuterar ofta efter 40 års ålder. Sjukdomen ger komplikationer i flera organ och organsystem. Vanliga senkomplikationer vid diabetes typ 2 är neuropati och diabetessår. LÄS MER

 3. 3. Diabetespatienters upplevelser av att leva med fotsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elsa Perman; Hannah Patten; [2021]
  Nyckelord :Diabetic Foot Ulcer; Experience; Diabetes; Diabetesfotsår; Upplevelse; Diabetes;

  Sammanfattning : Introduktion: Fotsår är en vanlig komplikation hos patienter med diabetes mellitus. Diabetiska fotsår leder till stort lidande, där patientens liv påverkas. Det finns en ökad risk för amputation som framtida utfall. Det krävs ett multidisciplinärt team inom sjukvården för att behandla dessa sår. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans preventiva omvårdnadsåtgärder av diabetesfotsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Nathalie Monroy; [2021]
  Nyckelord :diabetes; diabetic foot ulcers; nursing; nursing interventions; prevention; diabetes; diabetesfotsår; omvårdnad; omvårdnadsåtgärder; prevention;

  Sammanfattning : Background: Diabetes – one of the leading non-communicable diseases of our time is steadily increasing in prevalence with each year. The disease is linked to several complications that can have major consequences for both the individual and society at large. Diabetic foot ulcers are one of these complications. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder relaterad till diabetesfotsår : Av sjuksköterskor i primärvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sem Rezene; Tavga Taha; [2021]
  Nyckelord :Diabetic foot; Nursing care measures; Patient education; Primary care; Self-care; Diabetesfotsår; Egenvård; Omvårdnadsåtgärder; Patientutbildning; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetesfotsår är en av många komplikationer relaterade till diabetes mellitus typ I och II. Diabetesfotsår bidrar till en lägre livskvalité och funktionsnivå för individen samt medför höga vårdkostnader för samhället. Sjuksköterskan i primärvården har en central roll vid omvårdnad av denna patientgrupp. LÄS MER