Sökning: "diabetesretinopati"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet diabetesretinopati.

 1. 1. Följsamhet till ögonbottenscreening vid diabetes : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Magnusson; Reneè Roos; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Diabetic retinopathy; Retinal screening; Compliance; Patient experience; Diabetes Mellitus; Diabetesretinopati; Ögonbottenscreening; Följsamhet; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en sjukdom med potentiellt allvarliga konsekvenser som drabbar ett ökande antal människor runt om i världen. En av de ögonkomplikationer som kan drabba diabetiker är diabetesretinopati. LÄS MER

 2. 2. Uppfattning om Optos i samband med screening av diabetesretinopati : en tvärprofessionell enkätstudie på ögonmottagningar i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anke von Belino-Bielinowicz; Karin Holmgren; [2021]
  Nyckelord :Optos; Diabetic retinopathy; Screening; Health personnel; Attitude; Optos; Diabetesretinopati; Screening; Hälso- och sjukvårdspersonal; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla diabetiker erbjuds screening av ögonbottnen för diabetesretinopati så att den ska kunna upptäckas och behandlas i tid. Enligt Region Skånes riktlinje för screening av diabetesretinopati kan en traditionell funduskamera eller en wide field ka-mera som täcker 80 procent av näthinnan användas, något som hittills enbart Optos kan. LÄS MER

 3. 3. Ögonsjuksköterskans uppfattning av faktorer som påverkar diabetespatienters följsamhet till ögonbottenfotografering.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Ranedel; Eva-Lotta Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; diabetic retinopathy; fundus photography; ophthalmic nurse; phenomenography.; Diabetes; diabetesretinopati; fenomenografi; ögonbottenfotografering; ögonsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetesretinopati är den vanligaste ögonsjukdomen hos personer med diabetes och är en ledande orsak till synnedsättning och blindhet världen över. Patienter som har diabetesretinopati kan vara symptomfria och patienten märker inte att han/hon är drabbad. LÄS MER

 4. 4. Ögonbottenfotografering : Faktorer som bidrar till låg följsamhet till ögonbottenfotografering hos patienter med diabetes-En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gunilla Kleveback; Nina Hellquist; [2019]
  Nyckelord :Diabetic retinopathy; eye screening; patient adherence; patient compliance; Diabetes retinopati; ögonbottenundersökning; patienters följsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes är en av de sjukdomar som ökar mest i hela världen, detta medför att även följdsjukdomar förknippade med diabetes ökar. Diabetesretinopati [DRP] är en av dessa följdsjukdomar. Regelbunden ögonbottenfotografering gör att förändringar upptäcks i tid. LÄS MER

 5. 5. Patienters följsamhet till ögonbottenscreening : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mojgan Talaeizadeh; Ann-Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Compliance; Diabetic retinopathy; Eye screening; Diabetesretinopati; Följsamhet; Ögonbottenscreening;

  Sammanfattning : Diabetes ökar världen över och med det även komplikationer av sjukdomen. Diabetesretinopati till följd av kärlskada på ögats näthinna, är den vanligaste komplikationen och den kan förekomma och fortskrida utan att patienten upplever några symtom. LÄS MER