Sökning: "diabetesvård"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet diabetesvård.

 1. 1. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1 : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alijoma Ahmadi; Hanif Gholami; [2021]
  Nyckelord :Diabetes type 1; parents; experience; Diabetes typ 1; föräldrar; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som främst barn och unga drabbas av, behandlingen är livslång eftersom det inte går att bota sjukdomen.  Syfte: Att belysa föräldrars erfarenhet att leva med ett barn med diabetes typ 1. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som sammanställer de befintliga kunskaper inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av egenvård hos diabetes typ-2 patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Julia Gustafsson; Maria Vallberg; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; type-2; experience; nurse; self-care; Diabetes mellitus; type-2; egenvård; erfarenheter; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ-2 är en av de vanligaste folksjukdomar världen över, i Sverige uppskattas det till att ca 300 000 människor lider av sjukdomen. En stor del av behandlingen för människor med diabetes typ-2 är att ändra sina matvanor, fysisk aktivitet och att medicinera sig själva, detta kallas för egenvård. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av vård i samband med överföring av unga personer med diabetes typ 1 från barn- till vuxensjukvård. Utvärdering av ett frågeformulär.

  Magister-uppsats,

  Författare :Mattias Andersson; Annette Nunez Törnqvist; [2020-08-10]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; överföring; övergång; frågeformulär; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med överföringen av unga från barn- och ungdomsmottagning till vuxenmedicinsk diabetesmottagning förändras förutsättningarna för vården. Under ungdomsåren har unga ofta sämre glykemisk kontroll och det rapporteras risk för fler uteblivna besök på vuxenmottagningen. LÄS MER