Sökning: "diabetic retinopathy"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden diabetic retinopathy.

 1. 1. Ögonsjuksköterskans uppfattning av faktorer som påverkar diabetespatienters följsamhet till ögonbottenfotografering.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Ranedel; Eva-Lotta Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; diabetic retinopathy; fundus photography; ophthalmic nurse; phenomenography.; Diabetes; diabetesretinopati; fenomenografi; ögonbottenfotografering; ögonsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetesretinopati är den vanligaste ögonsjukdomen hos personer med diabetes och är en ledande orsak till synnedsättning och blindhet världen över. Patienter som har diabetesretinopati kan vara symptomfria och patienten märker inte att han/hon är drabbad. LÄS MER

 2. 2. Ögonbottenfotografering : Faktorer som bidrar till låg följsamhet till ögonbottenfotografering hos patienter med diabetes-En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gunilla Kleveback; Nina Hellquist; [2019]
  Nyckelord :Diabetic retinopathy; eye screening; patient adherence; patient compliance; Diabetes retinopati; ögonbottenundersökning; patienters följsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes är en av de sjukdomar som ökar mest i hela världen, detta medför att även följdsjukdomar förknippade med diabetes ökar. Diabetesretinopati [DRP] är en av dessa följdsjukdomar. Regelbunden ögonbottenfotografering gör att förändringar upptäcks i tid. LÄS MER

 3. 3. Segmentation-based Retinal Image Analysis

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Qian Wu; [2019]
  Nyckelord :Retinal Image; Machine Learning; Image Segmentation;

  Sammanfattning : Context. Diabetic retinopathy is the most common cause of new cases of legal blindness in people of working age. Early diagnosis is the key to slowing the progression of the disease, thus preventing blindness. Retinal fundus image is an important basis for judging these retinal diseases. LÄS MER

 4. 4. Patienters följsamhet till ögonbottenscreening : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mojgan Talaeizadeh; Ann-Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Compliance; Diabetic retinopathy; Eye screening; Diabetesretinopati; Följsamhet; Ögonbottenscreening;

  Sammanfattning : Diabetes ökar världen över och med det även komplikationer av sjukdomen. Diabetesretinopati till följd av kärlskada på ögats näthinna, är den vanligaste komplikationen och den kan förekomma och fortskrida utan att patienten upplever några symtom. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med synhotande diabetesretinopati

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lena Siberg; Karolina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Diabetesretinopati; påverkan; synnedsättning; upplevelse;

  Sammanfattning : Problemställning: Diabetes är en kronisk sjukdom som drabbar kroppens alla kärl, däribland ögonen, vilket då benämns som diabetesretinopati. Sjukdomen är en av de ledande orsakerna till synnedsättning och blindhet, och ökar i världen i takt med befolkningsmängden. Risken för synskador minskar vid god kontroll av grundsjukdomen. LÄS MER