Sökning: "diabetiker"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet diabetiker.

 1. 1. Diabetes typ II - Patienters upplevelse av livsstilsförändringar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elena Claudia Turcu; Josefin Ronnheden; [2019-08-16]
  Nyckelord :diabetes typ 2; livsstilsförändringar; ; kost; fysisk aktivitet; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 (Diabetes) är en folksjukdom världen över där antalet insjuknande ökar varje år. Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom vilket innebär att ohälsosamma levnadsvanor såsom bland annat bristande kost, minimal fysisk aktivitet och rökning ökar risken för att drabbas. LÄS MER

 2. 2. Diabetes typ 1 och fysisk aktivitet : En enkätbaserad studie om information och stöd kring fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Matilda Nordberg; Louise Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :information; diabetes type 1; support; physical activity; information; diabetes typ 1; stöd; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund Trots kända hälsovinster med fysisk aktivitet (FA) visar studier att >60% av patienterna med diabetes typ 1 inte når upp till rekommenderad mängd. Syfte Undersöka vilken information och vilket stöd kring FA personer med diabetes typ 1 får från vården och vilken vårdprofession som ger detta. LÄS MER

 3. 3. Upplevda hinder och risker vid fysisk aktivitet hos typ 1 diabetiker : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Irina Krantz; [2019]
  Nyckelord :type 1 diabetes; hypoglycaemia; physical activity; anxiety; risks; typ 1 diabetes; hypoglykemi; fysisk aktivitet; oro; risker;

  Sammanfattning : Introduction: In Sweden, 450,000 people suffer from diabetes, of which 10-15% have type 1 diabetes. Individuals who have lived with the disease for a long time run the risk of complications. Physical activity is central to the treatment, but there are risks and obstacles that can lead to the individual avoiding physical activity. LÄS MER

 4. 4. Livet som kvinna med diabetes typ 1 : En kvalitativ, belysande bloggstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Eskil Bjørnstad; Zita Varkonyi; [2019]
  Nyckelord :Bloggar; bloggstudie; diabetes mellitus; diabetes typ 1; diabetiker; erfarenheter; hälsa; kvinnor; lidande; sammanhang; upplevelser; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som påverkar hela patientens vardag. Det krävs kontinuerliga kontroller och behandling för att hålla en stabil blodsockerhalt. Till hjälp finns det bland annat insulinpumpar och blodsockersensorer. LÄS MER

 5. 5. Vildagliptins effekt på kardiovaskulära riskfaktorer hos typ 2-diabetespatienter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ljubica Ignjic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus är en av Sveriges största folksjukdomar och beräknas drabba omkring 5% av Sveriges befolkning där 85–90 % av de drabbade utgörs av typ-2 diabetes. Globalt beräknas de drabbade svara upp mot 500 miljoner och siffran fortsätter att stiga. LÄS MER