Sökning: "diagnoser"

Visar resultat 1 - 5 av 749 uppsatser innehållade ordet diagnoser.

 1. 1. _”When my depression hits me” - Unga vuxnas upplevelser av depressionsmemes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Niklasson; Michaela Åberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depressionsmemes är en typ av media på internet med humoristiskt innehåll. De berör psykisk ohälsa och är ett stort och växande fenomen bland unga. Forskning på depressionsmemes domineras av sociologiska perspektiv och få studier finns kring hur interaktionen med materialet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 3. 3. Eye Diagnostics in Virtual Reality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Markus Rahne; Robin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Eye tracking; Virtual Reality; Nystagmus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eye tracking technology has been a great addition to medicine, psychology and behavioural science. Its contribution to diagnosis and the understanding of specific eye diseases should not be understated. However, eye tracking technology is often complex, expensive, immobile and usually requires users that can keep still for longer periods of time. LÄS MER

 4. 4. ‘’Vem planerar ni för? Planera alltid för den som har svårast’’ : Fritidslärares uppfattningar och vad de upplever betydelsefullt med elever som har diagnoser inom npf i fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annicka Melin; Frida Tägt; [2022]
  Nyckelord :Elever med npf; fritidshem; fritidslärare; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Elever har rätt till en utifrån sina behov anpassad verksamhet. Idag är fritidshemmet lite beforskat, vilket gör att hur arbetet med elever inom npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ser ut i fritidshemmet är ganska outforskat. LÄS MER

 5. 5. "Det fyllde ett tomrum i själen" : En kvalitativ studie om ungdomars vägar in och ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mikkaela Karlsson Åstrand; Florilinda Morina; [2022]
  Nyckelord :Crime; youth; addiction; risk factors; Young KRIS; Kriminalitet; ungdom; missbruk; riskfaktorer; Unga KRIS;

  Sammanfattning : Ungdomsåren är den mest brottsintensiva perioden i människans liv och män har i statistik visat sig dominera över kvinnliga förbrytare. Kriminalitet skapar otrygghet i samhället och får konsekvenser för både den som befinner sig i kriminalitet och för dem som är i dennes omgivning. LÄS MER