Sökning: "diagnosrelaterade grupper"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden diagnosrelaterade grupper.

 1. 1. DRG inom psykiatrisk vård : En studie av två landstings motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnea Lindberg; Hanna Myrskog; Filippa Bäckegren; [2018]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvård; psykiatrisk vård; Diagnosrelaterade grupper; DRG; NordDRG;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För närvarande tillämpar Landstinget i Värmland och Region Kronoberg olika ersättningssystem för samma vårdinsatser och således bedrivs landstingen under olika förutsättningar vilket i sin tur medför olika konsekvenser. Ett av de vanligaste ersättningssystemen inom hälso- och sjukvård är Diagnosrelaterade grupper (DRG), men det tycks råda stor oenighet om huruvida systemet ska användas inom psykiatrisk vård eller ej. LÄS MER

 2. 2. Att mäta eller inte mäta? : En kvalitativ undersökning om prestationsmätningar på en av Blekingesjukhusets kliniker

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Jonas Hellberg; Robin Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Performance Measurement; Diagnosis Related Groups DRG ; Balanced Scorecard BSC ; health-care;

  Sammanfattning : Blekinge Hospital suffers from a budget shortage of 100 million SEK, while the government now requires that hospitals will no longer be running a deficit. Blekinge Hospital will then use their limited resources to survive in the future and the activity must be enhanced in order to keep costs low without having to lay off personnel. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning av slutenvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - En fallstudie om Västra Götalandsregionens tillämpning av DRG, som grund för prestationsmätning för slutenvård, i beställar-/utförandeorganisationen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gunilla Ström; Marika Fixell; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den praktiska ekonomistyrningen inom Sveriges offentliga sektor har under flera decennier varit i stort sett oförändrad. P.g.a. LÄS MER