Sökning: "diagnostic analgesia"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden diagnostic analgesia.

 1. 1. Mapping of prevalence, diagnostics and treatments of orthopedic injuries in Swedish trotting horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ulrika Holmquist; [2023]
  Nyckelord :harness racing; standardbred; joint injections; diagnostic analgesia; joint inflammation;

  Sammanfattning : Equine sport is the third largest sport in Sweden with an estimated number of 350,000 horses in the country. Trotting racing is the biggest branch in the Swedish equine industry, around 80,000 out of the horse population are trotting horses. Sweden is ranked to be among the top three leading countries in the world holding trotting races. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Johanna Stenius; [2022]
  Nyckelord :hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Sammanfattning : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. LÄS MER

 3. 3. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Andersson; [2021]
  Nyckelord :hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Sammanfattning : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. LÄS MER

 4. 4. Anslagstid vid diagnostiska anestesier på bakbenshalta hästar : hur länge bör veterinären vänta innan nästa bedövning kan läggas?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Arkå; [2021]
  Nyckelord :häst; hälta; diagnostiska anestesier; anslagstid; hältutredning; ortopedi;

  Sammanfattning : Patologi från rörelseapparaten är ett vanligt problem hos djurslaget häst, både i Sverige och utomlands. Det ger dels ett ökat djurlidande men också ökade kostnader för djurägaren och är därför ett viktigt problem att adressera. LÄS MER

 5. 5. Bakbenshältor av frånskjuts- och belastningstyp : beskrivning av diagnoser och smärtlokalisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Hanna Jönsson; [2020]
  Nyckelord :häst; hälta; bakben; frånskjutshälta; patognomont rörelsemönster; hältutredning; objektiv rörelseanaslys;

  Sammanfattning : Ortopediska skador och lidanden är idag den största utslagsorsaken hos ridhästarna och även den vanligaste anledningen till varför hästägare söker veterinärhjälp i Sverige. Detta innebär en utmaning för veterinärerna eftersom utredningsgången baseras på visuell bedömning av rörelsemönstret och denna bedömning har visat måttlig till låg samstämmighet mellan veterinärer. LÄS MER