Sökning: "dialekt"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet dialekt.

 1. 1. Modersmålsundervisning i ett språk med diglossi : En retrospektiv fenomenologisk studie om deltagande i arabisk modersmålsundervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Nicole Camerini Amara; [2020]
  Nyckelord :Modersmål; Modersmålsundervisning; Förstaspråk; Andraspråk; Diglossi;

  Sammanfattning : Det arabiska språket utgörs av olika dialekter som kan skilja sig avsevärt ifrån varandra. Dessutom skiljer sig dialekterna från det gemensamma skriftspråket som introduceras först i skolåldern, även i arabisktalande länder. LÄS MER

 2. 2. The Pope and the Brogue – Om översättning av dialekt i Darragh Martins Future Popes of Ireland

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Marjut Edelman; [2020]
  Nyckelord :Litterära översättningar; Irländsk litteratur engelskspråkig ; Dialekter; Darragh Martin; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på en översättning av kapitel 1-9 i första delen av romanen Future Popes of Ireland av den irländske författaren Darragh Martin. Efter en inledande källtextanalys baserad på modellen som beskrivs av Hellspong & Ledin i Vägar genom texten – Handbok i brukstextananalys (1997) följer ett kortare medierande avsnitt om överväganden inför översättningen, där valet av översättningsstrategi presenteras. LÄS MER

 3. 3. Norsjömålet -En undersökning av invånares attityd till sin egen dialekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Freja Morén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : That the dialects are gradually fading out is today a fact. There are many reasons why, but the fact that we are travelling more is of significant role together with the fast technical developments. LÄS MER

 4. 4. "Fesåtta, widapiga och lajrhommer" : En studie om Träslövslägesdialektens ordförråd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Botin; [2020]
  Nyckelord :Dialekt; Läjesboa;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker etymologin hos ett antal ord i Träslövslägedialekten (läjesboa). Det förekommer ett antal hypoteser, samt lokala skrönor om varifrån dialekten härstammar och dessa tyder på att läjesboa skulle kunna vara ett pidginspråk. LÄS MER

 5. 5. Dialektutjämning i det småländska gränslandet : En studie av kontinuitet och förändring i dialektbruk på orten Sävsjö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Pontus Pålsson; [2020]
  Nyckelord :Dialektbruk; dialektutjämning; gränsområde; småländska; språklig variation; Sävsjö;

  Sammanfattning : Min studie belyser dialektbruk och språklig variation i talat språk i Sävsjö. Tidigare forskning visar att dialekterna i Sverige idag till stor del har jämnats ut, samt att många traditionella drag har försvunnit. Vidare har Sävsjö historiskt sett utgjort ett gränsområde för dialektala drag. LÄS MER