Sökning: "dialekt"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet dialekt.

 1. 1. Dialekten i Kejsarn av Portugallien : Hur Selma Lagerlöf använder dialekt som stildrag i Kejsarn av Portugallien

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Alfonsson Bystrand; [2023]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; dialekt; värmländska; götamål; Kejsarn av Portugallien;

  Sammanfattning : Undersökningen går ut på att ta reda på hur Selma Lagerlöf har använt dialekt som stildrag i boken Kejsarn av Portugallien. Kvalitativ och kvantitativ textanalys används som metod för att besvara undersökningens forskningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att använda tolk i ett vårdmöte : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Esujin Patris; Henrietta Frank; [2022]
  Nyckelord :Quality of healthcare; interpreter; communication barrier and patient perspective; Kvalitet av hälso- och sjukvård; tolk; kommunikationshinder och patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen medfört ökad förekomst av språkbarriärer, inte minst i Sverige. För att undkomma problemet finns det professionella tolkar, som översätter samtal mellan parter med olika modersmål. LÄS MER

 3. 3. "Nalta eljest" : En undersökning av det dialektala språket i romanen Jag for ner till bror

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Stella Lyssarides; [2022]
  Nyckelord :Dialekt; skönlitteratur; identitet; Karin Smirnoff; Norrland; norrländsk dialekt; litterär stilistik.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag vilken effekt dialektala inslag har i skönlitteratur. Jag utgår från romanen Jag for ner till bror av Karin Smirnoff (2018) och undersöker vilka dialektala ord och uttryck som finns i romanen samt vilken funktion dessa fyller. LÄS MER

 4. 4. Dialekt i hjättat av Småland : En studie om dialektens sociala betydelse och dialektrealisation hos unga vuxna i Sävsjö och Rörvik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Pontus Pålsson; [2022]
  Nyckelord :Dialekt; Sävsjö; Rörvik; småländska; folkdialektologi; språks sociala betydelse;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks dialektuppfattningar och dialektrealisation i Sävsjö och Rörvik i Småland. Undersökningens syfte är att från en folkdialektologisk utgångspunkt undersöka dialektrns sociala och geografiska betydelse hos unga vuxna på landsbygdsorter. LÄS MER

 5. 5. Var är den RÖDA bollen? Var är den röda BOLLEN? : En kvantitativ perceptionsstudie om hur individer med svenska som andraspråk i Skåne och Stockholmsområdet uppfattar svensk satsbetoning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Williamsson; Emelie Andersson; [2022]
  Nyckelord :Prosodi; satsbetoning; accent; fokusering; svenska som andraspråk; dialekt; stockholmska; skånska; perception;

  Sammanfattning : I den här kvantitativa studien undersöktes andraspråkstalares uppfattning av svensk satsbetoning i dialekterna skånska respektive stockholmska. Studien syftade till att tillföra ökad kunskap om hur målspråkets prosodi uppfattas av andraspråkstalare, vilket kan ha didaktiska implikationer och är utvecklande för vår förståelse av andraspråksinlärning av prosodi. LÄS MER