Sökning: "dialektala skillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden dialektala skillnader.

 1. 1. Attityder till värmländsk dialekt : En dialektologisk studie angående värmlänningars attityder till den egna dialekten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Oscar Lidström; [2018]
  Nyckelord :Dialekt; attityd; kön; ålder; Värmland;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken attityd värmlänningar har till den egna dialekten på allmän och lokal nivå. Den allmänna nivån handlar om hur respondenterna ser pådialekten i stort, medan den lokala nivån behandlar frågor kring de lokala varieteter som finns inom landskapet Värmland. LÄS MER

 2. 2. Attityder till dialekter : En enkätstudie med språk- och humaniorastudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecka Lillkull; [2018]
  Nyckelord :dialekter; attityder; språkbruk; dialektala drag; attitydforskning; språkstudenter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka attityder till, samt användande av, dialektalt språkbruk bland studenter i olika årskurser på en språkinriktad högskoleutbildning. Undersökningen genomförs med en direkt metod i form av en enkätstudie. LÄS MER

 3. 3. Vokalkvalitet och duration hos diftonger i benadiri och nordsomaliska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för fonetik

  Författare :Johan Franzén; [2013]
  Nyckelord :Benadiri; formant analysis; Somali; vowel duration; vowel quality; Benadiri; duration; formantanalys; somaliska; vokalkvalitet;

  Sammanfattning : I beskrivningar av somaliska noteras i vissa kontexter en dialektal variation i vokalkvalitet och duration mellan sydsomaliska (benadiri) och nordsomaliska. Modersmålstalare av somaliska bekräftar noterade dialektala skillnader i vokalkvalitet och duration, och anser att det finns en possessivändelse på benadiri eey vilken skiljer sig från den nordsomaliska motsvarigheten ay. LÄS MER

 4. 4. La traducción del español argentino en Rayuela de Julio Cortázar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emelie Blomgren; [2012-04-30]
  Nyckelord :dialecto español; intercambio de códigos; exotismo;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den argentinska dialekten i romanen Rayuela av Julio Cortázar har översatts till franska, engelska och svenska. Utöver användandet av dialekt är originaltexten delvis skriven på talspråk med mycket slang, ordlekar och en slags fonetisk imitation. LÄS MER

 5. 5. Ja prata int så mycke dialekt, tro ja i alla fall : Om attityden till den egna dialekten hos högstadieelever i Lycksele

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jeanette Renman; [2012]
  Nyckelord :sociolingvistik; sociodialektologi; dialekter; attityder; attitydforskning; Lycksele; ungdomar; högstadiet; flyttares språk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar attityden till och användningen av den egna dialekten hos högstadieelever på en skola i Lycksele i södra Lappland, Västerbottens län. Eleverna fick svara på en enkät och ett antal blev därefter inspelade. Inspelningarna transkriberades och analyserades med hänsyn till dialektala drag. LÄS MER