Sökning: "dialektik"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet dialektik.

 1. 1. Destination: Norra Grängesbergsgatan : Ett industriomådes plats i den postindustriella staden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ellen Aurell; [2020]
  Nyckelord :Kulturledd industriområdesutveckling; industriell gentrifiering; regimteori; sociospatial dialektik; industriellt arv.;

  Sammanfattning : Ett nytt synsätt på industriområdenas plats i postindustriella städer håller på att växa fram. Runt om i världen bevaras industriområden för kulturella syften och skapar nya urbana destinationer för turister och invånare. LÄS MER

 2. 2. Frihetens dialektik : En studie av politisk och existentiell frihet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Hjort; [2020]
  Nyckelord :Mill; Sartre; liberalism; existentialism; freedom; liberty; conceptual history; dialectics; Mill; Sartre; liberalism; existentialism; frihet; begreppshistoria; dialektik;

  Sammanfattning : This is a conceptual historical study on the dialectic meaning of the concept of freedom. The purpose of this study is to examine John Stuart Mill’s and Jean-Paul Sartre’s usage of the concept of freedom, and to examine its dialectical meaning. LÄS MER

 3. 3. Resan är målet : Utvecklingen av ett promenadstråk från Fisktorget till Campus Gräsvik Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Clara Ahlenius; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; promenadstråk; upplevelse; gång; cykel; social mötesplats; stadsliv; rekreation; stråk; urban design; Karlskrona; utformning; Urbansociologi;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att undersöka vad ett sammanbindandepromenadstråk från Fisktorget till Campus Gräsvik kan åstadkommaför staden Karlskrona. Möjligheten att på så vis knyta ihop olika delarav staden, gamla och nya, är en övergripande aspekt. LÄS MER

 4. 4. Konstens fyra element : Att läsa Döden i Venedig i en antropocen tidsepok

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Erik Poulsen; [2019]
  Nyckelord :Theodor W. Adorno; Thomas Mann; natur; antropocen; dialektik; estetik; upplysning; mytologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the interconnections between art and nature in the context of recent scientific findings which show that planet Earth, due to human enterprises, has transitioned into a new geological epoch called the Anthropocene. The relevance of the German philosopher and music theoretician Theodor W. LÄS MER

 5. 5. De två kulturernas dialektik : Edward Albee, C. P. Snow och den dramatiserade epistemologin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Tranvik; [2019]
  Nyckelord :Edward Albee; C. P. Snow; Who s Afraid of Virginia Woolf?; two cultures; epistemology; drama of ideas; Edward Albee; C. P. Snow; Vem är rädd för Virginia Woolf?; två kulturer; epistemologi; idédrama;

  Sammanfattning : Since its publication and first performance, Edward Albee’s Who’s Afraid of Virginia Woolf?, has often been interpreted with regard to the theme of truth and illusion. A less studied, but nonetheless important, aspect of the drama concerns its relation to C. P. Snow’s concept of the two cultures. LÄS MER