Sökning: "dialog försäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dialog försäljning.

 1. 1. Restaurangbranschens överlevnadsstrategier under Coronakrisen : En studie om krishantering inom restaurangbranschen i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Amanda Renberg; Mikaela Norgren Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Management Control Systems During Crisis; Interactive Control Systems; Diagnostic Control Systems; Covid-19; Ekonomistyrning under kris; interaktiva styrsystem; diagnostiska styrsystem; covid-19;

  Sammanfattning : En kris är vanligtvis förknippad med ett stort hot till företag och med en hög grad av osäkerhet. Varje krissituation är också unik vilket innebär att krishanteringen kommer att skilja sig åt beroende på den givna situationen. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av ett picknick-kit för flergångsanvändning : En studie i hur man kan driva utvecklingen mot en hållbar plastanvändning och cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Glomsten; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; plastanvändning; plast; engångsartiklar;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver det projektarbete som ligger till grund för kursen Examenarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet. Projektet har utförts av studenten Rebecca Glomsten i dialog med Clas Ohlson under vårterminen 2020 och omfattar 22,5 hp. LÄS MER

 3. 3. VI GILLAR’T : En studie om hur skandinaviska textil- och modeföretag kommunicerar via Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Författare till examensarbetet KLEIST; MADELEINE LANDH; [2014]
  Nyckelord :sociala medier; mobil social media; relationsmarknadsföring; Marknadsföring; Instagram; marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Fenomenet sociala medier tar i och med det ökande internetanvändandet allt större plats i vår vardag. Behovet av att kommunicera och uttrycka sina åsikter online har lett till att användandet av sociala medier ökat lavinartat världen över – något som skapar stora fördelar för företag när det kommer till att marknadsföra sig på effektiva sätt. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar kosmetikaföretag med CSR? : - En jämförelse mellan The Body Shop och Oriflame

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elin Ström; Emelie Sturesson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många företag integrerar idag en social och miljömässig aspekt i sin verksamhet, utöver vad som krävs enligt lag. Det har blivit viktigare för företag att visa sitt engagemang för att gynna hållbar utveckling samt att se till att människor behandlas på ett sätt som anses etiskt rätt. LÄS MER

 5. 5. Förstå kundens bruksvärde

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Jenny Ekdahl; Jon Sjögren; Malin Stenkilsson; [2007]
  Nyckelord :Bruksvärde; nytta; B2B; Värdekedja; kommunikation; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Abstract “Understand the customers value in use – A multiple case study of three industrial companies” or ”Förstå kundens bruksvärde – En multipel fallstudie av tre industriella företag” brings out the problem that it is easy to assume, what the value is for the customer. The questions asked for this thesis are: • How does the companies in focus, gather information about what effects the customers value in use? • How do the companies use this information in their business? The purpose is to examine how some industrial companies gather information about the customer’s value in use, on the bases from the five activities from Porter and how they can use this information. LÄS MER