Sökning: "dialogetik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet dialogetik.

 1. 1. Sjuksköterskors syn på faktorer som bidrar till god teamkommunikation i palliativ vård : En intervjustudie med sjuksköterskor inom kommunens hemsjukvård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Team; Etik; Palliativ vård; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i kommunens hemsjukvård   innebär möten med patienter som har en livshotande sjukdom. I detta arbete ingår att samarbeta i teamet för att kunna vara tillgänglig utifrån patientens behov och önskemål. LÄS MER

 2. 2. Att orka lyssna på riktigt : Yrkesetik på HVB för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Emil Vikman; [2016]
  Nyckelord :Yrkesetik; dygdetik; omsorgsetik; dialogetik; HVB; ensamkommande flyktingbarn; behandlingsassistent; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker etiska uppfattningar hos behandlingsassistenter på HVB för ensamkommande flyktingbarn. Det görs med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra respondenter på två olika boenden. LÄS MER