Sökning: "dialogicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet dialogicitet.

 1. 1. Identitet, solidaritet, auktoritet : Omtal och positionering i anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :government communication; pronouns; systemic functional grammar; SFG; appraisal theory; engagement; positioning; Public Health Agency of Sweden; National Board of Health and Welfare; Swedish Civil Contingencies Agency; covid-19; myndighetskommunikation; pronomen; SFG; appraisalteorin; dialogicitet; positionering; Folkhälsomyndigheten; Socialstyrelsen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstruerar identiteter och gemenskaper med de inledande anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19. Materialet utgörs av 40 transkriberade anföranden från perioden mars 2020 till januari 2021 som analyseras i tre steg. LÄS MER

 2. 2. "Elever hjälper elever att nå ett mål" : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med kamratrespons i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Felicia Siudak; Hanna Dahlin; [2021]
  Nyckelord :Kamratrespons; skrivprocesser; skrivutveckling; dialogicitet; processkrivning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur två lärare definierar begreppet kamratrespons samt deras metoder, motiv och upplevda utmaningar. Tidigare forskning lyfter fram olika perspektiv; kamratrespons som en del av skrivprocessen samt som ett sätt att lära genom samspel och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Intern och extern röst i gymnasiearbetet : En kvalitativ studie om elevers diskursiva kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Tell; [2021]
  Nyckelord :intern röst; extern röst; diskursiv kompetens; appraisal framework; interimtext;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur elever hanterar intern och extern röst i sina gymnasiearbeten för att ge en inblick i vilken diskursiv kompetens elever kan uppvisa i slutet av sin gymnasieutbildning. Tidigare studier visar att elever och studenter har svårt för att balansera den interna och de externa rösterna för att skapa dialog i texter. LÄS MER

 4. 4. Litteratur och dialogicitet i gymnasieskolan : elevattityder till boksamtal

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jonas Franzon; [2020]
  Nyckelord :dialogicitet boksamtal litteratur gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Abstract Detta utvecklingsarbete inom ämnet svenska för gymnasieskolan studerar gymnasieelevers attityder till en serie boksamtal. Dessa skedde i form av både två boksamtal med grupparbete till grund för diskussion i helklass och av avslutande examinerande boksamtal i mindre grupper i kursen Svenska 3 på det ekonomiska programmet. LÄS MER

 5. 5. Ämnesdidaktik: En möjlighet eller utmaning vid distansundervisning under coronapandemin?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexandros Shehadeh; Ted Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; distansundervisning; ämnesdidaktik; samhällskunskap; gymnasieskola; motivation; aktivitet; mening; konkretion; dialogicitet;

  Sammanfattning : Covid-19 har haft en stor påverkan på samhället och inte minst på gymnasieskolorna i Sverige. Konsekvenserna av detta är att undervisning bedrivs på distans och att eleverna inte får vistas i skolan. LÄS MER