Sökning: "dialogiskt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dialogiskt förhållningssätt.

 1. 1. Att läsa mellan raderna. Om flerspråkiga elevers avancerade läsförståelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lindholm; [2018-11-15]
  Nyckelord :Flerspråkighet; avancerad läsförståelse; dialogisk undervisning;

  Sammanfattning : Uppsatsen skrivs inom ramen för ett VR-finansierat projekt, Läsamellan raderna, som handlar om huruvida en dialogbaseradundervisning ger elever bättre förutsättningar att utveckla sin läsning, änen mer traditionell monologisk undervisning. Tio klasser (årskurs sju)från fyra olika skolor har deltagit i den så kallade experimentgruppenoch lärarna i studien har följt ett dialogiskt undervisningsupplägg. LÄS MER

 2. 2. Att måla essäistiskt

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ulf Wagner; [2016]
  Nyckelord :Essä; Michel de Montaigne; Hans-George Gadamer; Friedrich Nietzsche; apollinsk; dionysisk; Friedrich Schiller; formdrift; sinnligas drift; lekdriften; den praktiska kunskapens teori.;

  Sammanfattning : Att måla essäistisktDenna uppsats beskriver hur ett konstnärligt samarbetsprojekt utvecklades mellan två konstnärer.Målet med projektet var att komma fram till ett dialogiskt arbetssätt utan att använda det verbalaspråket och beskriver hur arbetet förvandlades från egna monologer till ett måleriskt samtal. LÄS MER

 3. 3. Lärande i ömsesidiga möten : Möten mellan elev och personal i en specialskola

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Mari Juhlin; Eva Fyrgård; [2014]
  Nyckelord :dialogiskt samspel; funktionsnedsättningar; specialskola; synnedsättning; ömsesidiga möten.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få djupare förståelse av det ömsesidiga samspelet mellan elever med synnedsättning i kombination med flera andra funktionsnedsättningar och personal på en specialskola. Genom intervjuer ville vi undersöka hur personal på en specialskola beskrev ömsesidiga möten och hur det är kopplat till lärande. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om flerstämmighet och det vidgade textbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lindha Titze; [2011]
  Nyckelord :Flerstämmighet; Det vidgade textbegreppet; Medvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika texter, såsom bild, media, film och radio, får plats i en flerstämmig miljö. Genom att intervjua ett antal lärare har jag undersökt hur och om de använder sig att olika slags texter och varför. LÄS MER

 5. 5. Möten i det mångreligiösa Sverige : En hermeneutisk studie av samfundsföreträdares erfarenheter av elevbesök.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anders Svahn; [2010]
  Nyckelord :studiebesök; dialog; interreligiösa möten; samfundsbesök; hermeneutik; religionsdidaktik; religionskunskap;

  Sammanfattning : Encounters between students and religious believers is common in the subject of Religious Education in Swedish schools. For pedagogical reasons teachers arranging these encounters hoping that exciting things will happen. LÄS MER