Sökning: "dialysis"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet dialysis.

 1. 1. Att gå i hemodialys : Litteraturstudie om patienters vardag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Klara Vester; Amanda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :hemodialys; upplevelse; patient; kronisk njursvikt;

  Sammanfattning : Background: The kidneys have three important tasks in the body, when these three functions break down it is called kidney failure. To survive when the kidneys break down you need dialysis treatment or transplantation. Hemodialysis is a time-consuming treatment who includes several hours every week. LÄS MER

 2. 2. METODUTVÄRDERING FÖR ANALYS AV FRITT TESTOSTERON I SERUM.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Testosteron är ett könshormon som finns hos både män och kvinnor. Detta hormon finns till största del i bunden form i blodet, då bundet med hög affinitet till sexualhormonbindande globulin (SHBG) eller med låg affinitet till albumin. Den fria formen av testosteron utgör endast 0-2 % och svarar för den biologiska aktiviteten. LÄS MER

 3. 3. Kontinuerlig mätning av blodsocker på intensivvårdspatienter, ett sätt att öka patientsäkerheten?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :jenny svedlund; ola friman; [2020]
  Nyckelord :Critical Care; Blood glucose Monitoring; Patient Safety; Insulin treatment; Intensivvård; blodsockermätning; patientsäkerhet; insulinbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund Som intensivvårdssjuksköterska är man skyldig att uppfylla uppdraget att leverera professionell och högteknologisk vård samtidigt som man tar hänsyn till det specifika lidande som intensivvårdspatienter utsätts för. Ett vanligt tillstånd bland intensivvårdspatienter är hyperglykemi och insulinresistens. LÄS MER

 4. 4. Att leva under samma tak som sin dialysmaskinEn litteraturstudie om patienters erfarenheter av hemodialys i hemmet : Living under the same roof as your dialysis machine A literature study about patients experience of hemodialysis at home

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Carlsson; Agnes Simón; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER