Sökning: "diaphragm"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet diaphragm.

 1. 1. Short-term effects of 90/90 breathing with ball and balloon on core stability

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lukas Alverdes; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background Breathing is a life preserving mechanism that can influence muscles of the core and its stabilizing mechanisms, especially by the function of the diaphragm and intra-abdominal pressure (IAP) build-up. The 90/90 bridge with ball and balloon (90/90 breathing) is one technique doing so, thereby affecting the core and core stability (CS). LÄS MER

 2. 2. Analytic, Simulation and Experimental Analysis of Fluid-Pipe Systems

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Siddharth Venkataraman; [2018]
  Nyckelord :fluid-structure interaction; modal interaction model; viscosity;

  Sammanfattning : Inviscid fluid inside thin pipe system is first analytically solved for eigenfrequencies and eigenmodes using Modal Interaction Model method with fluid-structure interaction condition at boundary. Shear-diaphragm boundary condition is used for comparing and validating Analytic results with Simulation using COMSOL Multiphysics. LÄS MER

 3. 3. Materialmodell för nylonfiberförstärkt gummimembran

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Simon Jens; Martin Mader Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt framtas en materialmodell, lämplig för ett anisotropisk nylonfiberförstärkt gummimembran, varefter modellens parametrar bestäms och verifieras. Gummimembranet används i en bromsaktuator producerad av Haldex AB. Syftet med arbetet är att förenkla och effektivisera framtagningen av framtida prototyper av bromsaktuatorn. LÄS MER

 4. 4. Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :COPD; physiotherapy; core stability exercise; pursed lip breathing therapy; saturation; physical function; KOL; fysioterapi sjukgymnastik; bålstabilitet; sluten läppandning; saturation; fysisk funktion.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: KOL är en obstruktiv lungsjukdom med luftflödesbegränsningar pga.  kronisk bronkit och emfysem. De patofysiologiska mekanismer är en progressiv inflammatorisk process som påverkar hela kroppen. De viktigaste behandlingsstrategierna är rökstopp, farmakologisk behandling samt fysisk träning. LÄS MER

 5. 5. Development of a Mechanical System to Dynamically Calibrate Pressure Sensors using a Vibrating Liquid Column

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Mugisha Macbeth Ruhweza; [2017]
  Nyckelord :Dynamic calibration; working liquid; pressure sensor; liquid column.; Dynamisk kalibrering; arbetsvätska; trycksensor; vätskepelare.;

  Sammanfattning : This report describes a simple mechanical system developed for producing dynamic pressures of up to 50 kPa from zero-to-peak and over the frequency range 0-58 Hz. The system is constructed for dynamic calibration of pressure sensors and consists of an open tube, 30 cm in height, mounted vertically on the support plate. LÄS MER