Sökning: "diary"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet diary.

 1. 1. Contextualizing slow fashion – disentangling meanings of sustainable clothing consumption among young professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andrea Norberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sustainability; Slow fashion; CCT; Identity; Status; Slow fashion consumer; Young Professionals;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Instagram och ekologisk hållbarhet : Hur påverkas användaren, ur ett miljöperspektiv, av ett flöde på Instagram?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vilma Ahlholm; Louise Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; Ekologisk hållbarhet; Påverkan; Hållbar livsstil.;

  Sammanfattning : Instagram är ett socialt nätverk som är väldigt populärt i Sverige. Nätverket används för att dela information eller ta del av information i bildform från konton som användaren har valt att följa. LÄS MER

 3. 3. Ständigt uppkopplade : En studie av hur sociala medier i smartphonen påverkar vår vardag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ammi Flemark; Mikaela Marklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of social media is still going up and a lot of people are constantly available on their smartphones, which they always carry with them. Many studies show that it has adverse health effects. LÄS MER

 4. 4. IVA-dagboken och patienters upplevelser att ta del av det personliga innehållet : När minnet sviker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Jacobsson; Lava Fors; [2019]
  Nyckelord :Trauma; intensivvård; patienter; IVA-dagbok; upplevelser; coping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på intensivvårdsavdelning (IVA) upplever ofta vårdtiden som traumatisk då stressreaktioner, mardrömmar samt minnesförlust uppkommer. Sjuksköterskor startar en personlig IVA-dagbok där anteckningar och fotografier sparas av patienters vårdförlopp. LÄS MER

 5. 5. Passive and Active Romantic Heroines and their Patriarchs : A Comparative Feminist Study of Gender Portrayal with a Focus on Romantic Love in Jane Eyre and Bridget Jones’s Diary

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Magnus Axelsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER