Sökning: "diary"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet diary.

 1. 1. Jag dansar, därför är jag bög? : En autoetnografisk studie om hur dansbaserad gruppträning kan utmana heteronormer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Queer; HBTQ; Modern dans; Autoetnografi; Gruppträning;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur dansbaserad gruppträning kan utmana rådande heteronormer inom motionsidrotten. I dagens samhälle finns en tydlig hälsoklyfta inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan de som faller in under heteronormen och de som bryter mot den. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdsdagboken : En litteraturstudie baserat på erfarenheter och upplevelser ur två perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Louise Florin; Angelica Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :The intensive care patient diary; intensive care; intensive care nurses’ perceptions; relatives’ experiences.; Intensivvårdsdagboken; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter; anhörigas upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning belyser att post intensivvårdspatienter har svårt att skilja på illusioner och den reella verkligheten under intensivvårdsbehandlingen. Det framkom även att patienter har upplevt psykisk ohälsa och nedsatt livskvalitet efter intensivvårdsbehandlingen. LÄS MER

 3. 3. En hjälpande tass : En studie om hundens inverkan på ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Sjöberg; Lovisa Berglund; [2020]
  Nyckelord :well-being; fellowship; self-esteem; youths; dog; välbefinnande; samhörighet; självkänsla; ungdomar; hund;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att beskriva och förstå hur samvaro med hund kan bidra till att öka ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla. Studien har utgått från en etnografisk metodansats där två observationer genomförts på en hundkurs för ungdomar i en kommun i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Transport mode inference by multimodal map matching and sequence classification

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Bruno Salerno; [2020]
  Nyckelord :transport mode inference; multimodal map matching; sequence classification;

  Sammanfattning : Automation of travel diary collection, an essential input for transport planning, has been a fruitful line of research for the last years; in particular, concerning the problem of automatic inference of transport modes. Taking advantage of technological advance, several solutions based on the collection of mobile devices data, such as GPS locations and variables related to movement (such as speed) and motion (e. LÄS MER

 5. 5. Le fantastique chez Guy de Maupassant : Sa nature, son fonctionnement et ses buts

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Mikael Hellgren; [2020]
  Nyckelord :Maupassant; fantastic; The Horla; The Diary of a Madman; Who knows? On the River; The Inn; narrative; the double; Maupassant; fantastique; Le Horla; Un fou; Qui sait ? Sur l’eau; L’Auberge; narration; le double;

  Sammanfattning : Ce mémoire est composé d’une analyse narrative de quelques récits de Guy de Maupassant. Il s’agit des nouvelles appartenant au genre fantastique : Le Horla, Un fou, Qui sait ? Sur l’eau et L’Auberge. Une description de la manière dont le fantastique se présente dans ces nouvelles a été tentée. LÄS MER