Sökning: "diatomeer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet diatomeer.

 1. 1. Kortvariga effekter av tefranedfall i lakustrin och terrestrisk miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Hanna Lindvall; [2008]
  Nyckelord :tefra; pollen; diatoméer; Saksunarvatn-askan; sjösediment; tephra; diatoms; Saksunarvatn Ash; lake sediment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Effekter av tefranedfall i terrestrisk och lakustrin miljö har studerats genom litteraturstudier huvudsakligen inriktade på pollen- och diatoméanalys. En borrkärna från Färöarna innehållande Saksunarvatn-askan (10 240 kalenderår före nutid) har kompletterat litteraturstudierna genom sedimentbeskrivning och analys av magnetisk suseptibilitet, glödförlust och amorf kiselhalt. LÄS MER

 2. 2. Kisel som växtstärkande medel : en litteraturstudie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Tove Hultberg; [2005]
  Nyckelord :kisel; växtnäring;

  Sammanfattning : Kisel (Si) är det näst vanligaste ämnet (drygt 25 %) i berggrunden. Bara en del av detta är tillgängligt som monokiselsyra, den form i vilken kisel är upptagbart för växter. Jordens kiselinnehåll är beroende av bergets vittring. LÄS MER