Sökning: "didactic aspects"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden didactic aspects.

 1. 1. Mobilen som ämnesdidaktiskt verktyg i samhällskunskap : Möjligheter och svårigheter med mobilen inom samhällskunskap och ur ett allmändidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Svenungsson Eklund; [2020]
  Nyckelord :Mobil undervisning samhällskunskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how civic teachers and students perceive mobile as a didactic tool within the civic subject at the upper secondary school. In the result interviews the civic teachers testify that it is possible to create the conditions and opportunities to use the mobile as an effective didactic tool for training the demanded social science knowledge concerning power, democracy, equality and human rights, but that time is also required. LÄS MER

 2. 2. Litteraturundervisning, av vilken anledning? : En kvalitativ studie av gymnasielärares reflektioner om de didaktiska frågorna vad och varför i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Göransson; [2020]
  Nyckelord :Process of didactic; literature didactics; Klafki; general didactics; Didaktiseringsprocessen; litteraturidaktik; Klafki; allmän didaktik;

  Sammanfattning : This essay, “Education in literature, for what reason?” with the subtitle “A qualitative study of teachers reflections on the didactic questions what and why in the education of literature” has as its purpose to research how gymnasium teachers in literature reflects on the didactic questions what and why in relationship to the literature field of education. This is explored using qualitative interviews made with five teachers that is teaching literature in the Swedish gymnasium. LÄS MER

 3. 3. Utländskt och svenskt i kokböcker för barn. : Framställningen av olika nationaliteter i kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960- 2014

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Paola Allegrini; [2020]
  Nyckelord :children’s cookbooks; representation; foreign; Swedish; nationality; discourse analysis; norms; values; the culinary Other; kokböcker för barn; representation; utländskt; svenskt; nationalitet; diskurs; diskursanalys; normer; värderingar; stereotyper; de kulinariska Andra;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka nationaliteter som finns representerade, och hur utländskt och svenskt framställs i 12 kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960-2014. Först gjordes en innehållsanalys för att finna lämpliga analyskategorier för att beskriva hur nationell och icke-svensk proveniens kommer till uttryck. LÄS MER

 4. 4. Språklig förlust i främmande framtid : Nyspråk och språkkontroll i svenska dystopier 1958–1979

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Järpedal; [2020]
  Nyckelord :dystopi; dystopier; utopi; nyspråk; språkkontroll; framtidsroman; Ann Margret Dahlquist-Ljungberg; Arvid Rundberg; Ivar Lo-Johansson; Kerstin Strandberg; Jenny Berthelius;

  Sammanfattning : Dystopian fiction seeks to make conscious the faults of contemporary society through estrangement. Newspeak plays an important role in this estrangement, being a euphemistic and propagandistic language meant to distort the characters' perception of the fictional world. LÄS MER

 5. 5. Leker förskollärare? : En kvalitativ studie om förskollärares deltagande i barns fria lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofia Karlsson; Lisanne Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; Preschoolteacher; Free play; Participation; Attitude.; Förskola; Förskollärare; Fri lek; Deltagande; Förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har som syfte att bidra med mer kunskap kring förskollärares deltagande i barns fria lek. Studien undersöker och kartlägger förskollärares inställningar och förhållningssätt gentemot barns fria lek. LÄS MER