Sökning: "didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 959 uppsatser innehållade ordet didactics.

 1. 1. Motivation för lärande i några av Skolverkets moduler i matematikdidaktik för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erik Norell; [2022]
  Nyckelord :moduler; matematikdidaktik; kompetensutveckling; motivation; drivkrafter; matematik; dokumentstudie; tematisk analys; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Motivation till att lära är viktigt i skolan. Trots det så nämns ordet motivation varken i skollagen, läroplanen för gymnasiet eller ämnesplanen i matematik. LÄS MER

 2. 2. Uppgifter om elektriska kretsar : Testar svenska fysiklärare rätt typ av kunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Kajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :Physics education; electrical circuits; tests; Fysikundervisning; elektriska kretsar; prov;

  Sammanfattning : The purpose of this physics didactics work is to contribute to an increased knowledge of learning about electrical circuits. This is done partly through a literature studyof students’ difficulties, but also through an examination of test items on electrical circuits used in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Religiösa gymnasieelevers syn på religionskunskapsämnet : En kvalitativ studie som lyfter gymnasieelevers perspektiv på innehållet i religionskunskapsundervisningen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Katarina Moadeli; [2022]
  Nyckelord :Religion; lived religion and didactics; Religion; levd religion och didaktik;

  Sammanfattning : This study focuses on upper secondary students' perspectives on religious education (RE) and what its shortcomings are. In the Swedish non-confessional school, students study the subject of RE where students must learn to gain "[... LÄS MER

 4. 4. Planering för undervisning utomhus utifrån didaktisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Gustafsson; Linnéa Zeijlon; [2022]
  Nyckelord :Preschool; outdoor education; teaching; outdoor; didactics; pedagogical planning; Förskola; utomhuspedagogik; undervisning; utomhus; didaktik; pedagogisk planering; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare planerar utomhusundervisning utifrån medvetna didaktiska ställningstaganden. Forskningsfrågor som guidar den här studien är: “Hur synliggörs utomhusundervisning vid planering i såväl skriftliga planeringsdokument som i tal?” och “Hur motiverar förskollärare de didaktiska ställningstagandena i relation till utomhusundervisning?”. LÄS MER

 5. 5. Världsreligionerna i en digitaliserad tid : En innehållsanalytisk undersökning av fem pedagogiska utbildningsfilmer om världsreligionerna utgivna av Sveriges utbildningsradio.

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Religion didactics; Orientalism; Content analysis; Digital material; Educational films; Sveriges utbildingsradio; Religionskunskap 1;

  Sammanfattning : This study looks at previous research that studies aspects of religious pedagogy. It also looks at research regarding how film can be used as pedagogical material. One of the theoretical concepts of this paper is therefore the term religious pedagogy. LÄS MER