Sökning: "didaktik gymnasiet samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden didaktik gymnasiet samhällskunskap.

 1. 1. Vem ska styra? : En studie om ungas tillfredsställelse med demokrati

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Ceder; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; Tillfredsställelse; Demokratifostrande; Didaktik; Samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Denna uppsats inriktar sig på att undersöka ungas stöd för demokrati och vad som påverkar detta. Utgångspunkten är i tidigare forskning som har funnit att unga inte längre värdesätter demokrati i samma utsträckning som äldre generationer, vilket är ett trendbrott. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapens genusformler : En diskursanalytisk studie om läroböckers konstruktion av genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Karlsson; Johanna Lundhammar; [2015]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; Läroböcker; Diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur genus konstrueras i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet. Syftet med studien är att undersöka sex stycken läroböckers språkhandlingar samt diskursiva innehåll för att säga något om hur genus konstrueras i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 3. 3. Det föränderliga samhället : En intervjustudie om ett föränderligt samhälles betydelse för undervisning i samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Nordin; Sanne Sundström; [2015]
  Nyckelord :samhällskunskap; fostransuppdrag; ämnesdidaktik; demokrati; främlingsfientlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse samhällsklimatet har för några utvaldalärare i deras arbete med planering och genomförande av undervisning i samhällskunskap.Samhällskunskapsämnet syftar till att fostra demokratiska medborgare och på så sätt främjademokratiska värden. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapare : Kön, etnicitet, demokrati och marknad i läroböcker för samhällskunskap på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Roger Syrén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker två läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet utifrån en teoretisk ansats utarbetad efter tidigare forskning av Magnus Dahlstedt och Maria Olson. Läroböckerna är från år 1991 respektive 2011. Läroböckerna undersöks och jämförs utifrån kategorierna kön, etnicitet, demokrati och marknad. LÄS MER

 5. 5. Den globala miljöproblematiken : En kritisk diskursanalys av läromedel i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Axel Röjheden; [2013]
  Nyckelord :Samhällskunskap; hållbar utveckling; diskursanalys; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka miljödiskurser, sätt att tala om och förstå, miljöproblematik som finns i läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet. Syftet är att undersöka detta och sätta det i relation till läroplanen Lpf94. LÄS MER