Sökning: "didaktik gymnasiet samhällskunskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden didaktik gymnasiet samhällskunskap.

  1. 1. Användning av arkiv i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet

    Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

    Författare :Holdar Kristina; [2005]
    Nyckelord :arkiv; arkivpedagogik; pedagogik; didaktik;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, man på ett fruktbart sätt kan göra de kommunala arkiven (och ev. andra arkiv) användbara i ämnet samhällskunskap A på gymnasiet. LÄS MER