Sökning: "didaktik matematik enkät grundskola"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden didaktik matematik enkät grundskola.

 1. 1. Motivation i matematik : En enkät- och intervjuundersökning i åk 2, 6 och 8

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Draws; Kerstin Wennman; [2011]
  Nyckelord :matematik; motivation; grundskola; enkät; intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att försöka identifiera orsaker till att svenska elevers intresse för matematik i allmänhet är lägre ju högre upp i klasserna de kommer och att ta reda på om det finns någon brytpunkt då elever ändrar inställning till matematikämnet. Vi har arbetat med tre frågeställningar:1. LÄS MER

 2. 2. Matematikuppgifters utformning : Sambandet mellan utformningen av matematikuppgifter och elevernas lösningsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Brink; [2011]
  Nyckelord :Didaktik; matematik; enkät; grundskola; uppgifters utformning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan matematikuppgifters utformning och elevernas förmåga att lösa dem. Detta undersöks i årskurs 3. För att undersöka dessa samband har elever i årskurs 3 fått lösa ett antal uppgifter på ett test. LÄS MER