Sökning: "didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 8525 uppsatser innehållade ordet didaktik.

 1. 1. Förskoledemokrati i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Hansson; Karin Göransson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Förskola; Demokrati; Aktörskap; Didaktik; Pedagog; Barn;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan tar sig an demokratiuppdraget och hur det förmedlas till barnen. En utgångspunkt är att demokratiska värden inte kan stå för sig själv utan blir till genom mellanmänskliga relationer. LÄS MER

 2. 2. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 3. 3. De abrahamitiska religionerna : En intersektionell analys av hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i läroböcker i religionskunskap för åk 4–6 (1994–2022)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Abdullah; Abu Sultan Mariam; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats innefattar en kvalitativ textanalys, som undersöker hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i sex läroböcker för årskurserna 4–6 mellan åren 1994–2022. Studiens teoretiska utgångspunkter intersektionalitet och andrafiering används genomgående i analysen av läroböckerna för att identifiera maktordningarna etnicitet och kön. LÄS MER

 4. 4. Kompetens för HR-arbete : En kvalitativ studie av samtida platsannonser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Josefin Eriksson; Linn Stolpe; [2024]
  Nyckelord :Human Resource; HR-competence; competence; job advertisement; textual analysis; Human Resource; HR-kompetens; kompetens; platsannons; textanalys;

  Sammanfattning : Kompetens är ett omstritt begrepp, både inom forskningen och yrkeslivet, och är beroende av situation och kontext. Därav finns det inte alltid en gemensam uppfattning för vad som utgör kompetens. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju också ett mål att barnen ska ha inflytande" : Barns inflytande i förskolans planerade undervising utifrån barn och förskollärares perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tilda Olsson; Hanna Wirsén; [2024]
  Nyckelord :barn; förskollärare; inflytande; undervisning; delaktighet; utvecklingspedagogik; lärandets akt; lärandets objekt; kommunikation; barns perspektiv; det kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Barns inflytande i den planerade undervisningen på förskolan är det ämne som studien syftade till att undersöka. Studien riktade sig mot att ta del av både barns och förskollärares perspektiv på detta ämne, då det kan tolkas vara en viktig aspekt för förskollärares arbetssätt att synliggöra barns perspektiv. LÄS MER