Sökning: "didaktiska utmaningar"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden didaktiska utmaningar.

 1. 1. "Att räcka till för alla barn" : En kvantitativ enkätstudie om samverkan och barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Henningsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; samverkan; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den genomförda studien är att undersöka pedagogers upplevelser kring hur samverkan med vårdnadshavare fungerar i relation till barn i behov av särskilt stöd, samt vilka utmaningar pedagoger ser i det dagliga arbetet i verksamheten i förhållande till detta. En kvantitativ studie har genomförts där en enkät skickades ut till 93 stycken verksamma individer runtom i Sverige med blandad arbetsbakgrund inom förskolan. LÄS MER

 2. 2. ”Jag tänker bättre när jag får utmaningar” : En kvalitativ studie om rektorers och förskollärares erfarenheter om särskilt begåvade barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Carlsson; Mickaela Hesselberg; [2020]
  Nyckelord :Särskilt begåvade barn; pedagogiskt ABC; kvalitativ intervju; rektorer; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka rektorers och förskollärarnas erfarenheter av särskilt begåvade barn i förskolan, samt hur förskollärarna beskriver de anpassningar som görs i undervisningssituationer för särskilt begåvade barn och hur rektorer beskriver anpassningar när det gäller särskilt begåvade barn i förskolan. För att undersöka vårt syfte använde vi oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju. LÄS MER

 3. 3. Dansens didaktiska utmaningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kevin Jämthagen; Nabil El Haj Daoud; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Idrott och hälsa; Feministiskt perspektiv; didaktiska utmaningar; kultur; könsroller; sociokulturellt perspektiv; dans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka didaktiska utmaningar som lärare ställs inför i sin dansundervisning. Vi har avgränsat oss till didaktiska utmaningar som är relaterade till könsroller och kulturella skillnader. LÄS MER

 4. 4. Ut och hoppa! : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus för yngre respektive äldre barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Louise Johansson; Madeleine Nilsson; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; rörelseaktiviteter; utemiljö; didaktik; tematisk analys;

  Sammanfattning : Vårt stillasittande i samhället ökar och barns hälsa har försämrats de senaste åren. Media överöser samhället med information om rörelse och hälsa och vi är mer medvetna än någonsin om hur viktigt det är att röra på sig. Det föreligger ett samhällsproblem där barnfetma och andra hälsorelaterade sjukdomar ökar hos barn. LÄS MER

 5. 5. Didaktiska val i ett mångreligiöst klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nicolaj Josefsson; Elias Karlströmer; [2020]
  Nyckelord :Religious education; Secondary education; Pupil; student; Believes; Secular;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi samlat forskningsartiklar för att besvara våra frågor kring det mångreligiösa klassrummet i ett sekulärt land som Sverige. Vi har även sökt forskningsartiklar för att se vilka didaktiska utmaningar det kan finnas i ett mångreligiöst klassrum och vilka didaktiska redskap en religionslärare kan använda sig av för att arbeta inkluderande. LÄS MER