Sökning: "didaktiska utmaningar"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden didaktiska utmaningar.

 1. 1. Radera inte språket : En systematisk litteraturstudie om problemlösning i det flerspråkiga lågstadieklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Wilma Olin; Andreas Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Matematik; flerspråkighet; problemlösning; kommunikation och didaktiska åtgärder;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien berör flerspråkiga lågstadieelever i matematik. Det finns en stor skillnad i elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenskas skolresultat. LÄS MER

 2. 2. Outdoor Education: Opportunities, Challenges & Teacher Competencies – A Perspective on how to Teach in Nature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jonathan Ståhlberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor education; Teacher Competencies; Education; Biology teaching; Framework factors; Learning by Senses; Collegial Competencies;

  Sammanfattning : For the last forty years outdoor education has been investigated all around the globe. Despite intense research initiative, studies have been lacking regarding what teacher competencies are beneficial for successful outdoor education. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares upplevelser av arbetet med flerspråkighet : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares arbetssätt med fokus på barns språkutveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Lutfi; Rakell Razai; [2022]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; språkutveckling; undervisning; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskning är att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkighet där språk och lärande står i fokus. De övergripande frågeställningarna inriktar sig mot förskollärares upplevelser inom deras didaktiska val av att skapa förutsättningar för språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och utmaningar med ämnesöverpripande SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Smith; Anna Nilsson Kinberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Som lärare för elever i årskurserna F-3 finns det en uppsjö av olika didaktiska val att välja mellan för att skapa förutsättningar för elevers lärande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur ämnesövergripande undervisning i SO kan gynna elevers lärande och vilken påverkan det kan ha på lärares uppdrag. LÄS MER

 5. 5. En inkluderande samling med fokus på hur information ges ut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Hanin Al-Ubaidi; Katarina Berlin; [2022]
  Nyckelord :samling; inkludering; extra anpassning; övergång; skola; fritidshem; fritidspedagoger; elever;

  Sammanfattning : Elever genomgår dagligen en övergång mellan skola och fritidshem, där fritidspedagoger har stort utrymme till att göra olika didaktiska val avseende samlingen som sker på fritidshemmet. Studier visar på en underbyggd problematik där elevernas behov ofta inte blir tillgodosedda. LÄS MER