Sökning: "diegesis"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet diegesis.

 1. 1. You are here. Exploring the intersection of wayfinding and presence in video games

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hellgren Johan; [2020]
  Nyckelord :Presence; Wayfinding; Navigation; Diegesis; Immersion; Games; Spatiality; Spatial cognition; Cognitive mapping; Mental mapping;

  Sammanfattning : This thesis project aims to contribute knowledge to the field of user experience design in games by examining the relationship between presence and wayfinding in games in order to determine how one might design wayfinding systems that simultaneously facilitate player navigation and create a sense of presence. Based on examining and comparing existing literature on wayfinding and presence in games, and by analyzing existing games that accomplish the aforementioned dual purpose, I formulate a set of hypothetical design principles for presence-creating wayfinding design. LÄS MER

 2. 2. User Interface's Impact on Player's Immersion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alex Norrman; [2020]
  Nyckelord :immersion; user interface; user experience; digital games; computer games; diegesis; narrative; storytelling;

  Sammanfattning : With the success of technology, computers and digital games have become a new, more advanced, medium for storytelling. What sets digital games apart from more traditional forms is that the player must engage and interact with a game world and the characters on a whole new level. LÄS MER

 3. 3. En talande miljö : En modell för att designa diegetiska objekt i First Person Shooters

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Synnergren; Vanessa Olofsson Malmberg; [2020]
  Nyckelord :Diegesis; interaktion; högt tempo;

  Sammanfattning : Hur en spelare förstår gameplay är en diskuterad fråga bland forskare inom det ludologiska fältet. Denna studie ser specifikt på förståelsen av genomförbara interaktioner i spelvärlden och forskning kring ämnet som grundar sig i ekologisk psykologi samt kognitionsvetenskap. LÄS MER

 4. 4. Design av Diegesis för ökad emotionell respons

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ludvig Cardell; Simon Arnback; [2020]
  Nyckelord :diegesis; audio plays; emotional response; emotions; spatializing.; diegesis; ljudberättelse; emotionell respons; känslor; spatialisering.;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöker vi om diegesis har en potentiell påverkan på människors känslor, genom att designa ljudberättelser baserat på abstrakta dikter. Vår utmaning är att med designperspektivet The vision project ta fram exempel på hur ett skifte i diegesis påverkar en lyssnares känslor. LÄS MER

 5. 5. Den trettonde principen? : En undersökning om färgens roll för karaktärsbygge och scendesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Svetlana Klakina; [2018]
  Nyckelord :character; scendesign; frame; role; color function; color theory; color psychology; animation; animation principles; karaktär; scendesign; bildruta; rollfigur; färgfunktion; färgteori; färgpsykologi; animation; animationsprinciper.;

  Sammanfattning : This thesis examines the function of color in the design of a character and the scene of animated films and answers the question about color features in character and scene design as a separate animation principle, similar to the established 12 animation principles. The paper contains analysis about basic concepts of color and its visual perception, color theory and color psychology. LÄS MER