Sökning: "diesel after-treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden diesel after-treatment.

 1. 1. Mechanical modelling of gaskets in exhaust after-treatment system of trucks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Författare :Aneesh Ravikumar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the world proceeding towards a clean and sustainable environment,the creation of technology and its implementation also needs to be sustain-able. The importance of combustion engine vehicles to meet more stringentemission standards puts a requirement on the industry to develop suitableafter-treatment systems to meet those standards. LÄS MER

 2. 2. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Oscar Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

  Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER

 3. 3. Effect of Biofuel Impurities on the Diesel Oxidation Catalyst

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Liene Kienkas; [2017]
  Nyckelord :DIESEL OXIDATION CATALYST; POISONING; PHOSPHORUS; SODIUM; CALCIUM; MATERIAL CHARACTERIZATION; ACTIVITY TESTING;

  Sammanfattning : Scania provides sustainable transport systems powered by bioethanol, biogas, biodiesel along with hybrid and conventional solutions. Today Scania offers the largest variety of engines operating on alternative fuels in the market. The number of the alternative fuel operated vehicles sold in 2016 increased by 40 % [1]. LÄS MER

 4. 4. Modellering av åldring av dieseloxidationskatalysatorer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Filip Gruvnäs; [2015]
  Nyckelord :Diesel oxidation catalyst; Aging; NO oxidation; Equivalent thermal load; Sulfur;

  Sammanfattning : A conventional exhaust gas after treatment system (EATS) for the Euro VI legislation contains four different catalyst. The first two (particulate filter system) remove particulates and the last two (SCR system) remove nitrogen oxides (NOx). LÄS MER

 5. 5. Fuel quality sensors for HD engines

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Cosmin Duca; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har de globala utsläpps standarder blivit mer stringenta när vi talar om Heavy Duty (HD) Dieselmotorer. Dessutom har varje region, eller land, sina egna regler med egna utsläppsnivåer för de huvudsakliga föroreningarna: CO, kolväten (HC), kväveoxider och partiklar (PM). LÄS MER