Sökning: "diesel för och nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden diesel för och nackdelar.

 1. 1. Mechanism of Formation of Soft Particles in Biodiesel Fuel Blends

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Roberta Maria Fiorenza; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The large environmental impact related to the use of fossil fuel has driven the shift toward renewable sourced alternatives. Fossil diesel can be nowadays replaced by biodiesel, obtained from vegetable oils and fats, mostly used as biodiesel blends. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie mellan diesel- och eldrivna tunneldrivningsmaskiner för masshantering i tunnel

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Chanel Semakala; Emre Cömert; [2019]
  Nyckelord :Tunnel construction; Shot rock; Electrically powered; Carbon dioxide emissions; Energy consumption; Costs Truck; Wheel loader; Tunnelbyggnation; Bergmassor; Eldrivet; Koldioxidutsläpp; Energiförbrukning; Kostnader; Lastbil; Hjullastare;

  Sammanfattning : The construction industry is facing a reality where the dependency on fossil fuels needs to cease and be replaced by options that are more climate friendly. One such option is the electrification that has not made a breakthrough in the construction industry yet and therefore needs to be examined. LÄS MER

 3. 3. Fördelar och nackdelar med HVO inom sjöfarten : En undersökning om hur HVO ur drift- och miljösynpunktstår sig mot traditionell diesel och tjockolja.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Viktor Jonsson; Emil Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Emission; HVO; Biofuel; Operation; Fuel; Vessel; Ship; HVO; Biobränsle; Utsläpp; Drift; Fartyg;

  Sammanfattning : Det här arbetet bygger på en litteraturstudie från föregående arbeten som handlar om biobränslet HVO och dess funktion vid drift av flera olika typer av dieselmotorer. Författarna till arbetet har tittat på de för- och nackdelar som föreligger vid drift på HVO och gjort jämförelser med diesel och HFO vilka dominerar inom sjöfarten idag. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan olika biodrivmedel för den kollektiva busstrafiken i Gävleborgs län : Miljö- och potentialbedömning av biodiesel, biogas och eldrift

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Elin Nordin; Emma Thiede; [2016]
  Nyckelord :Biodiesel; biogas; electric buses; public transport; biofuels; Biodiesel; biogas; elbussar; kollektivtrafik; biodrivmedel;

  Sammanfattning : Fossila drivmedel ger en negativ påverkan på miljö och klimat. Men frågan är om biodrivmedel är bättre. Det kan skilja stort mellan olika drivmedel beroende på vilken råvara och framställningsprocess som används. LÄS MER

 5. 5. Koldioxidreducerande åtgärder inom ett anläggningsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ebba Hagberg; Markus Björklund; [2016]
  Nyckelord :Anläggningsprojekt; Miljö; Koldioxidreducering; HVO; Preem ACP Evolution diesel; Celsa Nordic; Asfaltverket Kållered; Knutpunkt Gamlestaden; Träflis;

  Sammanfattning : Denna examensrapport ingår som ett obligatoriskt moment i den treåriga Byggingenjörsutbildningen, vid Högskolan i Borås. Studien beskriver den förbättringspotential anläggningsprojektet Knutpunkt Gamlestaden har, för att kunna minska koldioxidavtrycket. LÄS MER