Sökning: "diesel utsläpp i grundvatten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden diesel utsläpp i grundvatten.

 1. 1. GIS i kommunal verksamhetsriskanalys vid planering av grundvattenmagasin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Rahel Hamad; [2006]
  Nyckelord :GIS i kommunalverksamhet; NAPL; föroreningar i grundvatten; transportprocesser för föroreningar; geostatistisk interpolation; kriging; cokriging;

  Sammanfattning : Ingen vätska kan ersätta vatten och utan vatten kan inget liv existera. Markens fysikaliska egenskaper och kemiska förhållanden styr spridningen av de föroreningsämnen som före¬kommer i mark och i vatten.Katrineholms kommun vill i framtiden kunna utnyttja vattenmagasinen i Forssjö. LÄS MER

 2. 2. Soil and groundwater contamination with gasoline and diesel oil : assessment of subsurface hydrocarbon contamination resulting from a fuel release from an underground storage tank in Vanstad, Skåne, Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Malgorzata Glowacka; [2005]
  Nyckelord :bensin; diesel; läckage; förorening; underjordstank; gasoline; diesel oil; contamination; underground storage tank; leakage; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Spills and leaks from storage tanks constitute the most common groundwater contamination source with petroleum products. Gasoline and diesel pools do not spread extensively along the water table, but dissolved constituents are transported in groundwater on relatively larger distances. LÄS MER