Sökning: "diet regime"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden diet regime.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Timjan Åkerholm; [2018]
  Nyckelord :korsförlamning; ; häst; foder; glykogen; ;

  Sammanfattning : Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. LÄS MER

 3. 3. Becoming an agri-food super power: Exploring the politicization of the Chilean Food System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Pedro Glatz; [2017]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the creation and development of the modern Chilean Food System. Providing a description of the system focused on the production and consumption areas, the fruit export complex and the salmon industry are characterized. LÄS MER

 4. 4. Födorutiner och aktivitetsmönster - hur utfodringsscheman påverkar beteendet för vargar (Canis lupus) i fångenskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linn Larsson; [2015]
  Nyckelord :wolf; canis lupus; foraging; time budget; feeding pattern; varg; ätbeteende; aktivitetsmönster;

  Sammanfattning : Vargen (Canis lupus) är ett opportunistiskt flexibelt rovdjur vars huvudsakliga födokälla är andra däggdjur såsom älg (Alces alces). Den vilda vargen är anpassad till en så kallad ”feast-or-famine” diet, det vill säga, ett födosöksmönster där vargen kan överleva långa perioder på ett lågt födointag, men även äta stora mängder föda under kort tid. LÄS MER

 5. 5. Råutfodring till hund : överväger nyttan riskerna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Lund; [2015]
  Nyckelord :råutfodring; hund; BARF; raw feed; dog;

  Sammanfattning : Hunden är ett av våra vanligaste sällskapsdjur och de flesta hundägare strävar efter att förse sin hund med bästa möjliga skötsel och omsorg. Att råutfodra hundar anses av dietens förespråkare främja optimal hälsa och intresset för råutfodring ökar allt mer. LÄS MER