Sökning: "diet"

Visar resultat 1 - 5 av 1113 uppsatser innehållade ordet diet.

 1. 1. Konkurrensen mellan röding, sik och lake i Vättern : En djupdykning i tre konsumenters födopreferenser. Två tidsperioder: 1964-1978 samt 2006-2011

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Oskar Norén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lake Vättern contains Swedens most valuable population of arctic charr (Salvelinus umbla). The stock of this Salmonidae fish showed a negative trend for several decades but has now turned to a more positive one. LÄS MER

 2. 2. Det sociala samspelets inverkan vid matbordet : En kvalitativ studie hur det sociala samspelet vid matbordet inverkar på barnens val av en varierad kost.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elina Jernberg; [2020]
  Nyckelord :Social interaction; diet; meal education; socio-cultural perspective; preschool teachers; Socialt samspel; kost; måltidspedagogik; sociokulturellt perspektiv; förskollä-rare;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to contribute with knowledge of how the social interaction around the dining table affects the children's choice of a varied diet at preschool. To limit the study, the focus has been on a specific meal at the preschool, the specific meal being the lunch. LÄS MER

 3. 3. Ett normkritiskt perspektiv av kostundervisning i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Toni Petrovski; [2020]
  Nyckelord :Nutrition education; Diet; Health; Physical education; High school;

  Sammanfattning : In this scientific review a norm critical perspective of nutrition education in Swedish high school is taken. Scientific literature is discussed compared to the literature used in physical education (Idrott och hälsa 1) and from The national food agency’s recommendations (Livsmedelsverket). LÄS MER

 4. 4. A Chronology for a Massacre : Bayesian C-14 Analysis of the Archaeological Record from Sandby Borg, Öland

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Radicarbon dating; C-14; Bayesian analysis; OxCal; Sandby borg; Iron age; Öland;

  Sammanfattning : This thesis addresses radiocarbon (C-14) dating of bioarcheological finds from Sandby borg, an iron-age ring fort on the east coast of the Baltic Sea island of Öland, Sweden. Archaeological evidence suggests that Sandby borg was used during the European migration period and that its main period of usage was terminated by an isolated incidence of inter-personal violence where the inhabitants were killed or abducted. LÄS MER

 5. 5. Invasive round goby, Neogobius melanostomus - suitable prey for native cod, Gadus morhua?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Andreas Ljung; [2020]
  Nyckelord :Round goby; invasive species; cod; predator-prey inter-action;

  Sammanfattning : Invasive species is a worldwide issue that is considered to be the one of the main reasons to losses of biodiversity. The round goby, Neogobius melanostomus, is an invasive species in the Baltic Sea that originates from the Black- and Caspian Sea. LÄS MER