Sökning: "dietary polyphenols"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden dietary polyphenols.

 1. 1. Effects of the Mediterranean Diet on Brain Function : Underlying mechanisms

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Malin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :mediterranean diet; cognitive decline; Alzheimer‟s disease; PUFA; antioxidants; polyphenols; microbiota gut-brain-axis; dietary fibre;

  Sammanfattning : The Mediterranean diet (Medi) has been highlighted as the golden diet rich in protective properties associated with cognitive- and emotional health. The foundation of the Medi comprises vegetables, fruits, nuts and seeds, legumes, and extra virgin olive oil. LÄS MER

 2. 2. FOOD FOR BURNOUT PATIENTS : A Systematic Review of the Efficacy of Dietary Polyphenols on Neurogenesis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Nicklas Redgård; [2019]
  Nyckelord :dietary polyphenols; neurogenesis; burnout; curcumin; EGCG; resveratrol;

  Sammanfattning : Stress-related psychological ill health has increased dramatically in Europe. A diagnosis equivalent to occupational burnout can be found in the Swedish version of the tenth edition of the “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" by the World Health Organization. LÄS MER

 3. 3. Växter som en källa till järn i maten

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karoline Söderberg Breivik; [2013]
  Nyckelord :järn; växter; livsmedel; iron; plants; plant foods;

  Sammanfattning : På senare tid har konsumenter visat ett ökat intresse för näringsmässig kvalitet som innehåll av vitaminer, mineraler och bioaktiva ämnen hos frukt och grönsaker. Samtidigt är järnbrist den vanligaste och mest utbredda typen av näringsbrist globalt, även i industrialiserade länder. LÄS MER

 4. 4. POLYFENOLER, VITAMINER OCH PARODONTALA SJUKDOMAR - en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Sladjana Critén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att utreda om det finns stöd i litteraturen avseende vilken betydelse kostens innehåll av polyfenoler och vitaminer kan ha för parodontala sjukdomar. Material och metod: En sökning i PubMed gjordes i mars 2012. LÄS MER