Sökning: "dietician"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet dietician.

 1. 1. Metformin i adjuvans till livsstilsintervention hos överviktiga och obesa gravida kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eveline Jönsson; Lovisa Rolling; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gestational weight gain; livsstilsintervention; övervikt; fetma; gravida kvinnor; metformin; Gestational weight gain; lifestyle intervention; overweight; obesity; pregnant wo-men; metformin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler kvinnor går idag in i sin graviditet med en övervikt eller fetma. Det ökar risken för att kvinnan går upp mer än vad som rekommenderas under graviditeten vilket kan leda till konsekvenser för både modern och barnet. Tidigare studier visar att metformin even-tuellt har en effekt på viktminskning. LÄS MER

 2. 2. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 3. 3. KOL-patienters nutrition och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erika Bygg; Ellinor Morelius; [2019]
  Nyckelord :COPD; chronic obstructive pulmonary disease; literature review; malnutrition; nurse care.; KOL; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; litteraturöversikt; malnutrition; omvårdnadsåtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Malnutrition är vanligt hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Malnutrition hos patienter med KOL kan orsaka nedsatt immunförsvar, ökad dyspné, minskad livskvalité samt att KOL-sjukdomen riskerar att öka i allvarlighetsgrad samt ha ett snabbare sjukdomsförlopp. LÄS MER

 4. 4. "JAG ÄR INTE BARA EN SJUK TARM" : Mat och måltider vid inflammatorisk tarmsjukdom och patienters upplevda stöd från närstående och sjukvården

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Camilla West; [2018]
  Nyckelord :Inflammatorisk tarmsjukdom; kronisk sjukdom; mat; måltider; patient; upplevelser; stöd; bemötande; närstående; sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Inflammatoriska tarmsjukdomar är kroniska och kräver kontinuerlig kontakt med sjukvården. Syfte Att utforska individers upplevelser kring hur deras inflammatoriska tarmsjukdom påverkat deras liv med inriktning på mat och måltider och hur de upplevt bemötandet och stödet från närstående och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 5. 5. Kan blåbär ha en reducerande effekt på blodtryck och blodglukos hos personer med övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Christina Johnsson; Jenny Svensson; [2016-06-15]
  Nyckelord :Blåbär; bilberry; vaccinium myrtillus; övervikt; fetma; blodtryck; blodglukos; insulinkänslighet; polyfenoler; blueberry; overweight; obesity; blood pressure; blood glucose; insulin sensitivity; polyphenols;

  Sammanfattning : Title: Does blueberry have reducing effects on blood pressure and blood glucose in peoplewith overweight or obesity?Author: Christina Johnsson & Jenny SvenssonSupervisor: Anna WinkvistExaminer: Helen LindqvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 hpType of paper: Examination paper, 15 hpDate: 2016-04-06Background: Overweight and obesity is an increasing problem in our society. With this therisk of developing cardiovascular diseases and other diseases increase. LÄS MER