Sökning: "dietistprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet dietistprogrammet.

 1. 1. Kan en växtbaserad kost ad libitum leda till viktnedgång hos personer med övervikt och fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nanette Jensen Sandberg; Katarina Johnsson; Sofia Knipström; [2021-08-18]
  Nyckelord :Plant-based; overweight; obesity; weight-loss; ad libitum;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kan en växtbaserad kost ad libitum leda till viktnedgång hos personer med övervikt och fetma? - en systematisk översiktsartikel Författare: Katarina Johnsson, Sofia Knipström och Nanette Jensen Sandberg Handledare: Therese Karlsson Examinator: Jenny Van Odjik Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-04-01 Bakgrund: Prevalensen av övervikt och fetma ökar i världen. Att lida av övervikt och fetma medför ökade risker som kardiovaskulära sjukdomar, diabetes mellitus typ II samt vissa cancerformer. LÄS MER

 2. 2. Kan tillskott av pre-eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Gabriella Jirner; Maja Sandberg; [2021-08-18]
  Nyckelord :IBS; FODMAP; bifidobakterier; tarmflora; Prebiotika; Probiotika; B-GOS; bifidobacteria; intestinal flora; Prebiotics; Probiotics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kan tillskott av pre- eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost? - En systematisk översikt. Författare: Maja Sandberg och Gabriella Jirner Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Heléne Bertéus Forslund Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-04-01 Bakgrund: IBS är en vanlig funktionell sjukdom bland dagens befolkning. LÄS MER

 3. 3. Har supplementering av vitamin D effekt på depression hos vuxna? En systematisk litteraturöversikt av randomiserade, placebo-kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Andersson; Gabrielle Winther; Therese Alm; [2021-08-09]
  Nyckelord :Kalcitriol; vitamin D; depression; supplementering; Calcitriol; supplementation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har supplementering av vitamin D effekt på depression hos vuxna? - En systematisk litteraturöversikt av randomiserade, placebo-kontrollerade studier Författare: Linda Andersson, Gabrielle Winther, Therese Alm Handledare: Linnea Bärebring Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-03-31 Bakgrund: Depression är en av våra stora folksjukdomar och drabbar människor i alla åldrar. Med mer än 264 miljoner drabbade i världen är depressionssjukdomar en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga. LÄS MER

 4. 4. Kan steviasötad dryck till fördel för sackarossötad dryck minska kortsiktigt energiintag och aptit hos normalviktiga vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jakobsson; Lovisa Larsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Sweetening agents; Beverages; Appetite regulation; Appetite; Satiation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: “Kan steviasötad dryck till fördel för sackarossötad dryck minska kortsiktigt energiintag och aptit hos normalviktiga vuxna?” Författare: Linda Jakobsson och Lovisa Larsson Handledare: Jenny Van Odijk Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 21-05-31 Bakgrund Fetma och övervikt är ett ökande samhällsproblem. Utvecklingen beror delvis på levnadsvanor och ett för högt energiintag. LÄS MER

 5. 5. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Bära eller brista – En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos väsentligen friska vuxna Författare: Maria Larsson & Torsten Sällström Handledare: Klara Sjögren Examinator: Sofia Klingberg Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-05-26 Bakgrund: Hjärt- kärlsjukdom är den främsta orsaken till förtida död i Sverige. Högt blodtryck är den enskilt viktigaste bakomliggande riskfaktorn. LÄS MER