Sökning: "differences in compensation"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden differences in compensation.

 1. 1. Jämförelse av ersättning vid expropriation mellan Sverige och Kina

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Samuel Pettersson; Matilda Svahn; [2021]
  Nyckelord :Expropriation; right to compensation; compensation levels; Expropriation; ersättningsrätt; ersättningsnivåer;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi jämfört ersättning vid expropriation mellan länderna Sverige och Kina. Expropriation är en tvångsåtgärd som medför att mark kan överföras med tvång från en fastighetsägare till en annan i syfte att tillgodose ett allmänt intresse. LÄS MER

 2. 2. Skala ner och dela ut - Är finansialisering denna nya svenska modellen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Dannberger; Emma Kvarnheden; Jacob Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Finansialisering; aktieägarvärde; Theory of the firm; investeringar; bolagsstyrning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien har två syften, varav det första är att bidra med kunskap om kontextens roll i hur orienteringen mot ett aktieägarvärde påverkar beteendet i icke-finansiella företag. Det andra syftet är att bidra till utvecklingen av teoretiska modeller som förklarar hur och varför en beteendeförändring skulle uppstå. LÄS MER

 3. 3. The Effect of Ownership on Reimbursement Incentives - Evidence From a 2016 Primary Care Reform in Stockholm County

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Axel Hellbom Almström; Klara Strömberg; [2021]
  Nyckelord :ownership; general practice; primary care; reimbursement; Stockholm;

  Sammanfattning : Private care providers play an important role in Swedish healthcare provision, but their place in the Swedish welfare state remains a contentious issue. This study utilizes a difference-in-difference regression model and a 2016 reimbursement reform in Stockholm County to investigate how private ownership affects sensitivity to reimbursement incentive effects among primary care providers. LÄS MER

 4. 4. The protection of fictional characters: A study on how fictional characters can be protected under copyright and trade mark law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Johnsson; [2020]
  Nyckelord :copyright; trade mark; trademark; overlap; public domain; intellectual property; fictional character; EUTMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the entertainment industry continues to grow and fictional characters holding enormous value, this paper seeks to explain how the characters can be protected within the EU through copyright or the use of trade marks, and what the limitations to such protection might be. The paper is using a legal analytical method and looks at both the legislation and the case-law within the union, but also at doctrine and other jurisdictions to aid the interpretation where case-law is absent. LÄS MER

 5. 5. Detection of physical behavior from thigh worn accelerometer : Validation of a new data processing software that automatically compensates for minor variations in the placement of the accelerometer

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Christofer Höjvall; [2020]
  Nyckelord :physical behavior; accelerometer; detection;

  Sammanfattning : Background: The term physical behavior includes sedentary and non-sedentary everyday physical activities. Objective measurement methods are recommended when sedentary behaviors are to be measured. Data from a thigh worn accelerometer can, together with the Acti4 software, be used to distinguish different physical behaviors. LÄS MER