Sökning: "different perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 11565 uppsatser innehållade orden different perspective.

 1. 1. Tankekollage som metod för lärande genom estetiska lärprocesser - en fallstudie där studenters erfarenheter av visuell gestaltning inom högre utbildning står i centrum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linda Baccstig; [2022-01-18]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; visual methods; higher education; university; art based educational research; art education;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to further deepen the knowledge about the student experience of artistic visual methods applied in a university setting. The objective is also to explore the impact and contribution of aesthetic experiences and processes in higher education. LÄS MER

 2. 2. I don’t even think there are environmental politics here! A paper on youth influence and the coal mining industry in Bosnia & Herzegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Matilda Råbrant; [2022]
  Nyckelord :youth influence; climate change; environmental politics; natural resources; fossil economy; youth engagement; political ecology; Bosnia-Herzegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bosnia & Herzegovina is the 27th largest exporter of coal-fired energy in the world. Multiple organizations are warning about the dangerous rates of air polluting substances in many of the country’s larger cities. Youths in Bosnia & Herzegovina feel alienated from decision-making, making it hard for them to express their voice and concerns. LÄS MER

 3. 3. Samma takt till nya toner - handläggare om yrkesidentitet och professionell status efter ändrad delegationsordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tove Andersson Jokiranta; Lina Blomgren; [2022]
  Nyckelord :social work; delegation; deprofessionalization; discretion; professionalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social work has been the subject for many reformations during the last decades. One change in the execution of meeting the needs of the public – a changed delegation order – decreases the social workers’ right to make decisions, in the social service’s housing unit in a Swedish municipality. LÄS MER

 4. 4. Mitt handlingsutrymme är stort så länge det är försvarbart. En kvalitativ studie om hur socialarbetare på ekonomiskt bistånd upplever att styrning påverkar arbetet och dess handlingsutrymme.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnéa Sandström; Cornelia Kagg; [2022]
  Nyckelord :Distrection; Street-level bureaucracy; Management; Social workers; Social assistance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how social workers at social assistance experience that steering affects their work and discretion. The steering we intend to investigate is policy, regulations, management and other types of steering. This with regard to our theoretical perspective about discretion and street-level bureaucracy. LÄS MER

 5. 5. Fångad i internätet: en kvantitativ studie om sociala medier, upplevd självkänsla och vänskapsrelationer hos gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Katarina Theander; Adam Sääf; [2022]
  Nyckelord :friendship; self-esteem; social medias; självkänsla; sociala medier; vänskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : More than half of the world’s population use social media today in different contexts and the usage increases every year. Perceived self-esteem and friendships influence how we as humans relate to each other and are affected by the growth of social medias. LÄS MER