Sökning: "different reading levels"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden different reading levels.

 1. 1. Ways to Good Reading Comprehension : A qualitative study of teachers’ views of the teaching of reading comprehension and reading strategies

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Abeer Aldibs; Asmaa Khalil; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; tasks; texts;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to explore reading comprehension with a focus on how teachers talk about their teaching of reading comprehension. To gain knowledge about how teachers work to increase and stimulate pupils’ reading comprehension, we decided to use qualitative interviews to further our knowledge and understanding of reading comprehension. LÄS MER

 2. 2. "Har du känt så någon gång?" : En studie av läromedel i kursen svenska 1.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sophie Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Teaching materials; vocational programs; college preparatory programs; reading comprehension; inner motivation; reading didactics; Läromedel; yrkesförberedande program; högskoleförberedande program; läsförståelse; inre motivation; läsdidaktik;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras tre läromedel för kursen svenska 1. Tanken bakom analyserna är att se efter huruvida man gör nivåskillnader i elevers läsförmåga och läsförståelse beroende på om de går yrkesförberedande program eller högskoleförberedande program på gymnasiet, samt om man kan se vilka didaktiska inslag som finns med för att stimulera elevernas inre motivation. LÄS MER

 3. 3. Using Literature as a Teaching Medium in English Classes in Sweden  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lamar Aziz; [2021]
  Nyckelord :teaching fiction; language development; critical thinking; social and cultural awareness; English curriculum for secondary school.; Att undervisa skönlitteratur; språkutveckling; kritiskt tänkande; social och kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : There is a great tendency in using literature as a medium of language teaching because literature plays an essential role in developing the students’ language skills. It also helps them in acquiring cultural experiences and to attain a better understanding of the literary texts. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla läsförståelse : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsförståelse och läsförståelseundervisning i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Wixtröm; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension strategies; reading aloud; text talk; equitable teaching.; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; högläsning; textsamtal; likvärdig undervisning.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en komplex färdighet beroende av flera samspelande förmågor. Lärares uppfattningar om hur läsförståelseundervisning kan utformas i praktiken i relation till elevers olika utvecklingsstadier är en avgörande faktor för elevers läsförståelseutveckling (Jönsson, 2007). LÄS MER

 5. 5. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Science General; Performing Arts;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER