Sökning: "differentiation"

Visar resultat 1 - 5 av 708 uppsatser innehållade ordet differentiation.

 1. 1. Towards Identifying Proteins in the Synovium Promoting Articular-cartilage Differentiation

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Martina Steineck; [2019]
  Nyckelord :Articular cartilage; Chondrocyte; Differentiation; Synovial fluid; PRG4;

  Sammanfattning : Skeletal development begins when mesenchymal stem cells migrate, condensate and differentiate into chondrocytes. The chondrocytes differentiate in one of two ways. Either the cells form the cartilaginous template for endochondral ossification or they form the articular cartilage which express proteoglycan 4. LÄS MER

 2. 2. Illegitimate Principles of Exclusion? : The Debate on Denationalization as an Instrument for Counter-terrorism in the United Kingdom.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Cadier; [2019]
  Nyckelord :Security; terrorism; the United Kingdom; citizenship; legitimacy; British law; Magna Carta; citizenship deprivation; statelessness; denationalization.;

  Sammanfattning : The issue of citizenship deprivation has become an increasingly relevant topic in the struggle against terrorism. It is related to different conceptions of citizenship as well as the question of what is at stake in the process of depriving individuals of it. LÄS MER

 3. 3. "Räkna i boken" : En kvalitativ läromedelsanalys som undersöker möjligheten för lärare att uppnå differentieringsuppdraget med hjälp av läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lina Carstensen; Linda Meyner; [2019]
  Nyckelord :mathematical difficulties; upper secondary school; textbook analysis; instructional strategies; matematiksvårigheter; gymnasiet; läromedelsanalys; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  är utformad. LÄS MER

 4. 4. THE ISLAND IN BETWEEN Creating a Sustainable District by using its local green qualities as backbone for the development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Teresa Arana Aristi; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Urban Design Landscape Nature Green qualities Mobility Cultural Heritage Densification Integration of functions Aalborg Municipality Denmark; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : From a reputation of an industrial and trading city, Aalborg has changed into a contemporary university city, with a strong development of creative clusters in knowledge-based industries. Nowadays the Vækstaksen, an urban growth axis set by the municipality, has become the driving force in the city’s development to avoid further sprawl. LÄS MER

 5. 5. Konstverkets roll i samtida reklam : Funktioner, meningsskapande och en jämförelse mellan svensk och singaporiansk reklam

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jacob Hallerström; [2019]
  Nyckelord :Art; Advertising; Meaning; Function; Sweden; Singapore; Differentiation; Social Capital; Cultural Capital; Aura; Semiotics; Multimodality; Humour; Exclusivity;

  Sammanfattning : This Bachelors essay takes an in-depth look at how meaning is created through advertisements with references to art. What reasons can be found for why art, a phenomenon that draws highly on analogue reactions, is still widely used in advertisements today in a society that is more and more digitalized. LÄS MER