Sökning: "differentiell association"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden differentiell association.

 1. 1. Marknadsföringsetik - inte helt utan problematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Sovré; Rebecka Bäcklin; Frida Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Etik; marknadsföring; digitala medier; traditionella medier; beslutsfattande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Marknadsföringsetik - inte helt utan problematik - En kvalitativ studie om hur byråer i marknadsföringsbranschen hanterar etiskt beslutsfattande i traditionella och digitala medier. Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rebecka Bäcklin, Frida Lindgren, Elias Sovre Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Etik, marknadsföring, digitala medier, traditionella medier, beslutsfattande Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad byråer inom marknadsföringsbranschen tar hänsyn till vid etiskt beslutsfattande och hur det skiljer sig mellan traditionella och digitala medier. LÄS MER

 2. 2. Happy Ending för nybörjare : En netnografisk studie om ett sexköpsforum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johannes Lindberg; [2017]
  Nyckelord :dark web; happy ending; differentiell association; anonymitet; thaimassage; sexköp; sexköpsforum; prostitution; netnografi; happy ending; body to body; organisering; online;

  Sammanfattning : Internet har inneburit nya möjligheter för mänskligheten att kommunicera och organisera sig. I denna uppsats beger vi oss till utkanterna av nätet för att utforska ett sexköpsforum online med inriktning mot thaimassagesalonger. LÄS MER

 3. 3. "Bakom fängelsets kulisser" : En kvalitativ studie om institutionalisering bland långafrihetsberövanden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Arash Masarrat; Robert Nellsten; [2017]
  Nyckelord :differential association; social bonds; communication; identity; differentiell association; sociala band; kommunikation; identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate effects of long term imprisonment on inmates. Our prime interest have ben to identify if eventual effects are considered positive or negative or even a combination of the two. To answer these questions we conducted observations of convicts in a high security prison in Sweden. LÄS MER

 4. 4. ”Från partyprinsessa på Stureplan till bostadslös heroinist på Plattan” : En kvalitativ studie om 12 kvinnors upplevelser kring sina brottsaktiva perioder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Bunis; Marie Karlsson; Sara Nygren; [2016]
  Nyckelord :Women; criminality; substance abuse; belonging; identity; gender; Kvinnor; kriminalitet; missbruk; samhörighet; identitet; genus;

  Sammanfattning : Utifrån kvalitativa intervjuer redogörs i denna studie för 12 före detta brottsaktiva kvinnors livsberättelser med fokus på hur deras brottsaktiva perioder påbörjades och hur de tog sig ur dem. Studien fokuserar även på hur kvinnorna själva såg på sina identiteter samt hur deras upplevelser kan förstås ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. “Hon som sig i leken ger, hon får leken tåla” : - En kvalitativ studie om kvinnliga fotbollssupportrars upplevelser och åsikter till läktarvåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Majmuna Dahir Hassan; Hala Muhammed; [2014]
  Nyckelord :Huliganism; genus; fotbollskultur; socialt problem; kvinnliga fotbollssupportrar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka supporterkulturen inom fotbollen utifrån kvinnliga deltagares upplevelser med fokus på läktarvåldet och fenomenet huliganism. Målet är att peka ut upplevda känslor och lyfta fram kvinnliga fotbollssupportrars åsikter kring ämnet. LÄS MER