Sökning: "differentiering målgrupp nätverk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden differentiering målgrupp nätverk.

  1. 1. Konkurrensstrategier

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Jenny Aspeholm; Ulrika Björkman; [2008]
    Nyckelord :differentiering målgrupp nätverk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER