Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Konkurrensstrategier

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Jenny Aspeholm; Ulrika Björkman; [2008]
    Nyckelord :differentiering målgrupp nätverk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER