Sökning: "differentiering"

Visar resultat 1 - 5 av 561 uppsatser innehållade ordet differentiering.

 1. 1. KLAR(N)A? FÄRDIGA? SMOOOTH. En retorisk analys av Klarnas kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Mohn; Hedda Seebass Svensson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Varumärke; positionering; differentiering; kändisar; retorik;

  Sammanfattning : Executive summary Klarna is a Swedish fintech company founded in 2005 by three students at the Stockholm School of Economics. The company's aim was to make it safer and easier for people to shop online. Today, Klarna's overall goal is still to make online payments simple, secure and flexible. LÄS MER

 2. 2. PERSONLIGT ANSVAR OCH SAMHÄLLELIG KRIS: En analys av Aftonbladets imagereparation efter Virtanenkrisen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Matilda Olstedt; [2023-03-03]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Image Repair Discourse; sociokulturell kontext; Aftonbladet; sexuella övergrepp; Sverige;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med studien är att analysera hur Aftonbladet använde imagereparerande strategier för att hantera den förtroendekris som uppstod efter att en av organisationens medarbetare anklagats för sexuella övergrepp. Studien har också ett sekundärt syfte att belysa hur politiska och sociokulturella faktorer kan ha påverkat Aftonbladets imageförsvar. LÄS MER

 3. 3. PAMPaR: Parallel Analysis of miRNAs, Proteins and RNAs. Dynamic Profiles of miRNAs, mRNAs and Specific Proteins in Mouse Embryonic Stem Cells Differentiating into Neural Precursors

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Amelie Carlström; [2023]
  Nyckelord :PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiation; Mouse embryonic stem cells; PAMPaR; SPARC; Proximity extension assay; Neuronal differentiering; embryonala musstamceller;

  Sammanfattning : MikroRNA-molekyler (miRNA) är viktiga icke-kodande RNA-molekyler för post-transkriptionell reglering av proteinkodande gener. De har även effekter på många cellulära processer såsom differentiering. De biosyntetiska reaktioner som skapar miRNA involverar proteiner som själva regleras av miRNA. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevda möjligheter och utmaningar med individanpassad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmi Bjerkebo; Elin Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Behov; Differentiering; Elev; Förutsättningar; Individanpassad undervisning; Individanpassning; Individualisering; Lärare;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som forskning pekar på för att kunna anpassa undervisningen till varje elev utifrån elevernas egna lärande. Uppsatsen syftar även till hur den individanpassade undervisningen kan se ut i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 5. 5. Varje elev : en fenomenografisk studie om 1–3 lärares uppfattning av differentiering i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Beatrice Sundberg; [2023]
  Nyckelord :Anpassning; differentiering; pedagogisk filosofi; undervisning; svenska;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att ta reda på hur lärare anpassar engelskundervisningen genom att undersöka och hur det speglar sig i engelskundervisningen för årskurs 1–3 i den svenska grundskolan. Tidigare forskning belyser hur svårdefinierat begreppet differentiering är både internationellt och i Sverige. LÄS MER