Sökning: "differentiering"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade ordet differentiering.

 1. 1. To Use or Not to Use Coursebooks? : A Study of Teachers' Opinions on Coursebooks and What Constitutes a Good One in the English Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Daniel Sandström; [2020]
  Nyckelord :lower secondary school language teaching; pedagogical material; coursebooks; second language learning; differentiation; språkundervisning i grundskolan; pedagogiskt material; läromedel; andraspråksinlärning; differentiering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ opinions and experiences using analogue coursebooks in lower secondary school English teaching. The study was conducted using written interviews, interviewing 7 currently active teachers teaching English in the Swedish school system, with the participants’ answers being the material. LÄS MER

 2. 2. Differentierad och individualiserad läsinlärning : Lärares resonemang kring val av arbetssätt med anknytning till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Karlsson; Mathilda Lind Eriksson; [2020]
  Nyckelord :differentiering; individualisering; läsinlärning; läsinlärningsmetoder; beprövad erfarenhet; vetenskaplig grund; sociokulturella perspektivet; högläsning;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur lärare i förskoleklass och skolans årskurs 1–3 arbetar med läsinlärning, hur de differentierar och individualiserar sin undervisning i läsinlärning samt hur de resonerar kring val av metoder och arbetssätt med anknytning till vetenskap­lig grund och beprövad erfarenhet. Materialinsamlingen har skett genom en kvantitativ enkätundersökning samt via kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Driving Autonomous Heavy Vehicles into the Future : A Business Model Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gabriel Kitzler; Anna Saibel; [2020]
  Nyckelord :Autonomous Heavy Vehicles; Technology Shifts; Business Model Innovation; Business Model Canvas; Core Competencies; Servitisatio; Självkörande tunga fordon; Teknikskiften; Affärsmodellsinnovation; Business Model Canvas; Kärnkompetenser; Tjänstefiering;

  Sammanfattning : In light of the many environmental challenges that the world currently faces, new sustainable solutions are called for. The concept of autonomous heavy vehicles (AVs) is considered to be one of the next megatrends within transportation and this technology shift is predicted to improve safety and logistics as well as to cut driver costs and reduce CO2-emissions. LÄS MER

 4. 4. Begåvade elever behöver också hjälp : En systematisk litteraturstudie om matematiskt begåvade elever i de tidigare skolåren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Hermansson; Hanna Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Undervisning; Matematisk begåvning; Identifiering; Differentiering; Krutetskiis förmågor  ;

  Sammanfattning : Följande systematiska litteraturstudie inriktar sig på matematiskt begåvade elever i de tidigare skolåren. Studien syftar till att utifrån tidigare forskning reda ut om och hur undervisningen av matematisk begåvade elever kan bedrivas. LÄS MER

 5. 5. Differences in tumor volume for treated glioblastoma patients examined with 18F-fluorothymidine PET and contrast-enhanced MRI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Karolina Hedman; [2020]
  Nyckelord :PET MRI; positron emission tomography; magnetic resonance imaging; brain tumor; glioblastoma; image segmentation; adaptive thresholding; feature extraction; radiotracer; gadolinium; image processing; image analysis;

  Sammanfattning : Background: Glioblastoma (GBM) is the most common and malignant primary brain tumor. It is a rapidly progressing tumor that infiltrates the adjacent healthy brain tissue and is difficult to treat. Despite modern treatment including surgical resection followed by radiochemotherapy and adjuvant chemotherapy, the outcome remains poor. LÄS MER