Sökning: "differentiering"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade ordet differentiering.

 1. 1. Profesionell differentiering i en specialpedagogisk ekvation : Speciallärarprofessionen i Lärarnas Riksförbunds tidskrift Skolvärlden sedan 1987

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Erica Nordeman Vikström; Cornelia Söderman; [2021]
  Nyckelord :speciallärarprofessionen; matematik; diskursanalys; speciallärare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Sjöholm; Emilia Sehlin; [2021]
  Nyckelord :Brand; differentiation; privatization; healthcare; marketing; Varumärken; differentiering; privatisering; sjukvård; marknadsföring;

  Sammanfattning : Titel: Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden. Författare: Anna Sjöholm, Emilia Sehlin Handledare: Carina Holmberg Bakgrund: De senaste decennierna har privatiseringen inom den svenska hälso- och sjukvården ökat både inom primärvården, specialvården och forskningsområdet. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingsarbete i praktiken : -en fallstudie om implementeringen av tillgängliga lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Murphy; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; systemteori; tillgängliga lärmiljöer; utvecklingsarbete; yrkesroller;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Murphy, Maria (2021). Utvecklingsarbete i praktiken -en fallstudie om implementeringen av tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Differentierad undervisning : En studie av hur lärare arbetar för att skapa en matematikundervisning som utmanar alla elever. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Frida Åhlund; [2021]
  Nyckelord :Anpassning; differentiering; kunskapsnivå; matematik; utmaning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur verksamma lärare differentierar sin undervisning i praktiken och därmed skapar lärandetillfällen som passar alla elever. I den empiriska delen av studien ingick tre grundskollärare och en speciallärare som alla intervjuades. LÄS MER

 5. 5. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Simon Hannus; [2021]
  Nyckelord :Betula pendula; clinal variation; drought tolerance; ecosystem services; ecotypes; potential evapotranspiration; turgor loss point; urban forestry; urban resilience; urban tree selection;

  Sammanfattning : The ecosystem services provided by urban trees are substantial contributors to the quality of urban living, and their environmentally regulating capabilities are increasingly regarded as integral in order to efficiently secure urban resilience, by ameliorating the human and material impacts of extreme weather events. However, current trends of urban development presents challenges of how to preserve urban greenery ecosystem functioning, particularly in light of the ongoing climate change; which also has brought forth the importance of taxonomically diverse urban forests, to mitigate risks of catastrophic tree loss associated with these conditions. LÄS MER