Sökning: "difficult assessments"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden difficult assessments.

 1. 1. Invandring – ett kulturellt eller ekonomiskt hot? Sociotropiska bedömningars effekter på attityder gentemot invandring i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Werner Sellbjer; [2020]
  Nyckelord :Attitude formation; group threat; immigration attitudes; national identity; sociotropy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate why individuals form certain attitudes towards immigration from a perspective of sociotropic concerns. The theory suggests that people form political attitudes based on the consequences for their country as a whole. LÄS MER

 2. 2. Kamerabevakning i polisarrest : Ökad trygghet för polisanställda och förvarstagna?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Micael Rosell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the past five years around 25 people have died in police arrests in Sweden. There is a need for improved medical assessment and supervision for the persons kept in custody, as the police may find it difficult to meet their needs. LÄS MER

 3. 3. Verktyg för social hållbarhet i stadsplanering : Älvstadens värderos

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hanna Bladby; [2019]
  Nyckelord :social sustainability; socially sustainable urban planning; challenges social sustainability; tools social sustainability; social hållbarhet; socialt hållbar stadsplanering; utmaningar social hållbarhet; verktyg social hållbarhet;

  Sammanfattning : Flertalet studier har visat att social hållbarhet inte har fått samma uppmärksamhet som ekologiskoch ekonomisk hållbarhet vilket bland annat kan bero på att begreppet inte har en klar definitionoch att många dimensioner inkluderas. Trots det står den sociala dimensionen högt upp påagendan i Sverige och samhällsplaneringen anses vara en utav de processer som kan bidra till ettmer hållbart samhälle. LÄS MER

 4. 4. A Company's Guide to Environmental Action

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Teorell; [2019]
  Nyckelord :EU law; Competition law; Environmental Law; Environmental Integration; Horizontal Agreements; Cartels; Law and Political Science;

  Sammanfattning : While industries stand responsible for many of the emissions leading to global warming, tackling climate change seems to fall upon individuals and states. The limited course of corporate action may in many ways be traced back to competition law. LÄS MER

 5. 5. Summativ bedömning av elevtexter - En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :August Angeling; [2019]
  Nyckelord :Summative assesment; teacher perspective; student essays;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how teachers in the swedish language subject perceive and experience summative assesment of students’ essays. A second purpose is to investigate how teachers go about doing summative assessments of students’ texts. LÄS MER