Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Vad speglar diskonteringsräntan - En kvantitativ studie av börsnoterade skogsbolag med biologiska tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Svensson; John Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether listed forest companies use the discount rateand thus the valuation of their biological assets as a tool to manage profit. Why this is of interestis because biological assets are valued at fair value, which means that the actual value of the assetmust be calculated. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av suicidriskbedömning på psykiatrisk akutmottagning inom ramen för triagering

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Jönsson; Louise Nielsen; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; Omvårdnad; Suicidriskbedömning; Sjuksköterskor; Triage;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en psykiatrisk akutmottagning behöver sjuksköterskan under begränsad tid, bedöma patienters risk för en suicidal handling. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever suicidriskbedömningar som svåra och belastande. LÄS MER

 3. 3. Brukarens individuella behov eller systemets behov? : en kvalitativ studie om hur personal på daglig verksamhet arbetar med brukarens individuella behov

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Dazdarevic; Alexandra Stünkel; [2020]
  Nyckelord :Individual needs; Intellectual disability; Daily activity centres; Individuella behov; Intellektuell funktionsnedsättning; Daglig verksamhet;

  Sammanfattning : Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har de som tillhör personkrets 1 eller 2 rätt till insatsen daglig verksamhet. Av samtliga tio insatser enligt LSS är daglig verksamhet vanligast. LÄS MER

 4. 4. "Det finns inget facit" - Socialtjänstens överväganden gällande att upprätta polisanmälan vid våld mot barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cecilia Paulsson; Jasmine Johanson; [2020]
  Nyckelord :child abuse; social service; police report; decision making; child protection; street level bureaucracy; normative ethics;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how professionals within Swedish child and youth department of social services reason regarding the establishment of a police report when they suspect that children have been exposed to violence. The aim of this study was also to examine if the professionals' experience that an established police report tends to influence their ongoing social investigations in any way. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet på barnets villkor : en kvalitativ studie om barns delaktighet i utredningen som utförs på utredningshem för familjer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Tove Gillgren; Eva-Lotta Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Children’s participation; Residential care; Family assessment; Child welfare; Children’s rights; Barns delaktighet; Utredningshem; Utredning; Socialtjänsten; Barns rättigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to look into how social secretaries describe their work with children's participation in the assessment that is carried out at short-term residential facilities for families. Through their descriptions we can gain knowledge of what significance these social workers give children's participation in this context and create more nuances in the overall view on children's participation in Swedish child services. LÄS MER