Sökning: "difficult assessments"

Visar resultat 11 - 15 av 160 uppsatser innehållade orden difficult assessments.

 1. 11. Risk föreligger. En enkätundersökning om riskbedömares förutsättningar att göra bedömningar med SARA:SV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Schumacher Wieslander; [2019]
  Nyckelord :riskbedömningsverktyg; riskbedömning; riskbedömare; SARA:SV; förutsättningar; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett globalt problem som drabbar människor världen över. Enligt WHO har 30% av alla kvinnor i världen utsatts för den här typen av våld under sin livstid. 67% av det dödliga våldet mot kvinnor i Sverige sker i en parrelation med en man. Även män utsätts för våld i nära relationer. LÄS MER

 2. 12. "Hon är ju nästan smartare än mig"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Svensson; Miranda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Parents with an intellectual disability; Best interests of the child; Child perspective; Stigma; Social constructivism; Parenting skills;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att beskriva socialsekreterares upplevelse av utredningsarbetet när en eller båda föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. För att svara på studiens syfte har vi intervjuat sex socialsekreterare som arbetar med och har erfarenhet av föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 13. Mouthpart deformities of Chironomid larvae as an indicator of heavy metal polluted water

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Tim Lindström Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Chironomidae larvae; Deformities; Heavy metals; Biomonitoring; Mining; Northern Sweden;

  Sammanfattning : Freshwater ecosystems are under increasing pressure from a variety of contaminants, including heavy metals from mining operations, which can have complex effects that are difficult to evaluate. To detect early warnings from elevated concentrations of metals, organisms are sought to be used as monitoring tools. LÄS MER

 4. 14. Effektivare viktnedgång med ett större energiintag tidigt på dagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nadia Andersson; Terese Torstensson; [2018-06-04]
  Nyckelord :övervikt; fetma; obesitas; viktnedgång; tidpunkt för ätande; energifördelning; overweight; obese; obesity; weight loss; meal timing; energy distribution;

  Sammanfattning : Title: Effective weight loss with a larger energy intake early in the dayAuthor: Nadia Andersson & Terese TorstenssonSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2018Background: Today overweight and obesity is one of the most serious public health issues in the world. The main cause of obesity and overweight is an energy intake that exceeds the energy consumption. LÄS MER

 5. 15. Revisorns dilemma : En studie om riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; Michella Chammas; [2018]
  Nyckelord :audit; auditor; damages; liability; audit report; independence; difficult assessments; revision; revisor; skadestånd; skadeståndsansvar; riskproblematik; revisionsberättelse; oberoende; svårbedömda poster;

  Sammanfattning : Revisorer har i uppdrag att granska företagens finansiella räkenskaper för att säkerställa attsiffrorna är rättvisande, trots att det inte är en fullständig garanti. Revisorn har ettskadeståndsansvar i de fall han eller hon vållar skada i det granskade företaget. LÄS MER