Sökning: "diflex"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet diflex.

  1. 1. Användbarhetstestning - ur en programmerares perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

    Författare :Dan Andersson; [2015]
    Nyckelord :användbarhet; asp.net; diflex; testning; effektivitet; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : MarketTools är ett auktionsverktyg som har skapats av Diflex AB. Ett auktionsverktyg som är jämförbart med ”Blocket” eller ”eBay”, fast som är specialiserat för större auktioner så som till exempel lantbruksmaskiner eller bilar. Grunden var redan skapad och det fanns en fungerade hemsida, www.markettools. LÄS MER