Sökning: "digestionsfysiologi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet digestionsfysiologi.

 1. 1. Dairy waste - feed for fish?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2015]
  Nyckelord :dairy waste; waste water treatment; aquaculture; fish feed; yeast; SCP; kluyveromyces lactis; nucleic acid metabolism; digestive physiology of fish;

  Sammanfattning : Global meat production has increased dramatically in the last 50 years and along with this growth, aquaculture has made a rapid development, now comprising 14.3 % of all meat produced. LÄS MER

 2. 2. Flodhästens matvanor och dess lättjefulla livsstil

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnea Jonsson; [2010]
  Nyckelord :Flodhäst; födosöksbeteende; digestionsfysiologi; dygnsrytm; termoreglering;

  Sammanfattning : Flodhästen är en av Afrikas största växtätare och har ett speciellt födosöksbeteende då de endast betar på natten. Under dagen stannar de i eller väldigt nära vattendrag eller dypölar där de är fysiskt ganska inaktiva. LÄS MER

 3. 3. Renen och nötkreaturet : en jämförelse mellan två olika typer av idisslare

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Elisabet Wahlstedt; [2009]
  Nyckelord :rangifer tarandus tarandus; bos taurus; gräs och grovfoderätare; intermediär; digestionsfysiologi;

  Sammanfattning : The aim of this literature review was to make a comparison between the feeding requirements of Swedish reindeer (Rangifer tarandus tarandus) and meat producing cattle (Bos taurus) within farming. Reindeer are an intermediate feeding type; they have the ability to adapt to short term seasonal changes in food. LÄS MER