Sökning: "digital artefakt"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden digital artefakt.

 1. 1. Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag. En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Madeleine Ulriksson; Amanda Björk; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; distribuerat ledarskap; digital kontext; riktning; samtalsinteraktion; artefakt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag - En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65/ SMKK60 Examensarbete för kandidatexamen, 15hp, VT2021 Författare: Amanda Björk & Madeleine Ulriksson Handledare: Johan Alvehus Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur distribuerat ledarskap sker i digitala möten. LÄS MER

 2. 2. Tv:n står på som sällskapsljud : En studie om hur överkonsumtion kan belysas genom provokativ digital design

  Kandidat-uppsats,

  Författare :André Carlsson; Fanny Stray Andreasson; [2021]
  Nyckelord :Digital design; provocative design; digital provocative design; overconsumption; power deficit; Digital design; provokativ design; digital provokativ design; överkonsumtion; effektbrist;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en värld där människor överkonsumerar jordens resurser. Människor uppmanastill att bli mer medvetna om sin energiförbrukning, och EU finansierar arbete för mer hållbardesign, men mer arbete krävs. LÄS MER

 3. 3. Design av dashboardmodell för småföretag inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Larsson; Jakob Mossberg; [2021]
  Nyckelord :KPI; Dashboard; Model; Design; Design principles; Restaurant; KPI; Dashboard; Modell; Design; Designprinciper; Restaurang;

  Sammanfattning : Dashboards har blivit ett populärt digitalt verktyg för att kunna följa upp och få överblick hur mätvätetal förändras. En digital dashboard är ett gränssnitt som visualiserar och summerar data från en eller olika källor exempelvis databaser och lokalt nedsparade filer. LÄS MER

 4. 4. Är ett digitalt vaccinationspass en del av det “nya” normala? : Hur ställer sig medborgare till införandet av ett digitalt vaccinationspass för covid-19?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Adelina Veseli; Viviana Cea Rojas; [2021]
  Nyckelord :vaccination passport; digital service; e-identification; digitization; citizens; Covid-19; challenges with vaccination passport; affordance; digital artifact.; vaccinationspass; digital tjänst; e-legitimation; digitalisering; medborgare; Covid-19; utmaningar med vaccinationspass; affordance; digital artefakt.;

  Sammanfattning : Den nuvarande pandemin har begränsat mänskligheten och det digitala vaccinationspasset för covid-19 utlovar återgången till ett normalt liv. Studien syftar till att undersöka vilket handlingsutrymme ett vaccinationspass ger medborgare utifrån deras förväntningar och vaccinationspassets krav. LÄS MER

 5. 5. “Det är nog bara för att hålla närhet” : En kvalitativ studie om emotionella brukskvaliteters betydelse för den digitala kommunikationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Evelina Olsson; Rana Sheibani; [2021]
  Nyckelord :interaction design; digital communication; qualities in use; emotional design; emotional communication; interaktionsdesign; digital kommunikation; brukskvaliteter; emotionell design; emotionell kommunikation;

  Sammanfattning : Our study touches a dimension in the development of design concepts that describes how we feel when we use functions and applications in digital artefacts. What happens to us when the mobile phone vibrates and a notification with our partner's name appears on the screen? We do not yet know what actual information the text message contains, yet an expectation is built and different feelings arise. LÄS MER